ffiNü, AFSLANKEN CRISTANOL PIL ISTIMEWA sneL o "Indonesische Sagen en Legenden Prijs f 29,50 Boekharidel TONG TONG "INGET MATI" „AD PATRES" Fa. Johs. Ouwejan Zn. i* aewwuNvi Minimum f 6,van 1 tot 3 regels; per regel meer, 2,50 meer. Voor niet-abonnees dubbel ta rief. Maximaal aantal regels 6. Voor advertenties onder num- '""i mer f 2,20 meer voor opzenden van ontvangen brieven. I fllwLlI Voor opzenden brieven onder I II^UI nummer naar het buitenland I 1 totaal f 3,— meer. Bij brieven onder advertentienummer: DIT NUMMER OP DE ENVELOPPE IN DE LINKER BOVENHOEK ZETTEN. Te koop: Indonesische musiccassettes, f 9,50 per stuk. Inl. na 6 uur tel. 020 - 10 65 29. Beschaafd Ind. meisje zkt. per 12 juni a.s. ge- meub. zit-slaapkmr. m. gebr. v. keuken, douche, omg. Amstel hotel, Amsterdam. Tel. 080 - 55 64 92. Wie helpt hartstochtelijk verzamelaar v. Ind. wa pens tegen passende vergoeding aan kris, parang, mandau, belo enz. A. Houtgraaf, August Janssen- weg 38, Baarn. Ter overn. gevr. dictionaire Soendanees-Neder- lands. Aanb.: D. Terpstra, de Carpentierstr. 44, Den Haag. Tel. 070 - 83 86 18. Te koop gevraagd: compl. uitg. van PAINTINGS and STATUES from the collection of PRESIDENT SUKARNO; evt. ook holl. uitgave, tel. 020 - 42 30 63. TE HUUR (evt. TE KOOP) Sunclass BUNGALOW, bij Luino (Lago Maggiore), 5 pers., gemeub., dou che, v. wast., olieverw., park.pl.: op complex aan- w. zwembad, tennisb., winkel, restaurant, wasse rette. Treinverb. Inl. tel. 02159 - 4 25 95. Logeren in Malang (Oost-Java) bij fam. Dr. Rijadi (Tan), Jin. Rinjani 12, (Bergenbuurt) Tel. 3134. Lo gies m. ontbijt, k. en w. water bad, t. schap, prijs; Auto te huur m. erv. chauf. als gids en tolk. Te huur: compl. bungalow 4 personen El Atabal, Malaga. Uitzicht op zee en bergen. Vrij: Mei tot Aug. Inlichtingen 070 - 94 44 52. HELP I Wie weet voor mij (2 volwassen pers.) in Soerabaia een gezellige kamer te huur m. ontb. en avondeten, v.a. 16 mei tot 23 mei '77. Liefst bij Indische of Indon. fam. Mw. Koenen-Rudolph, Hor- tensiastr. 67, Den Helder, tel. 02230 - 1 56 16. Welke Indo's (man of vrouw) wil helpen bedrijf in rijsttafel-artikelen in Den Haag op te bouwen? Tel. na 6 uur 01742 - 3280. Welke jonge Ind. vrouw (1 kind geen bezwaar), 25-45 jr. wil kennism. m. zakenman, 48 jr., eigen woning enz. om goede relatie op te bouwen? Br. onder nr. 2758. Overw. of vakantie in Cambrils, 5 km v. Salou (Spanje) v.a. sept., ook 5-19 juni nog vrij, in nwe. semi-bungalow waar ook djankriks te horen zijn, kompl. ingericht inkl. tjobeh en dandang, 2 badk., 3 sl.k., 3 min. v. strand, pr. n.o.t.k., postb. 5124, Rotterdam. T.k. aangeb.: zeer goed bruikb. "antieke" schrijf- mach. (ook stencil). Voor verzamelaar de moeite waard! f 250,Br. onder no. 2759. Op 30 april overleed na een lang durige verpleging in Woerden mijn lieve, goede Vader, onze Grootvader, Overgrootvader, Broer en Oom op de leeftijd van 83 jaar JACOB LUTTEKEN Oud-directeur van de N.V. Mij. Vorkink te Bandoeng Ridder in de Orde van Oranje Nassau Namens de familie: C. S. van Hessen-Lutteken Fred, van Eedenstraat 13 Voorburg De crematie heeft plaatsgehad op 5 mei. Welk modern denkend echtpaar met begrip voor de hedendaagse jeugd zou hun gezin willen openstellen voor een 14 jarige tiener die de Mavo volgt? Denkt U iets voor haar te kunnen betekenen, belt of schrijft U ons dan? Met spanning wachten we op UW reacties. Pleeggezincentrale, Stationsweg 14, Den Bosch. Telefoon 073- 13 36 47. Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) ."'«.mi BETAAL PER GIRO NIET PER BANK. VOOR ONZE ADMINISTRATIE IS DE GIRO MAKKELIJKER NATUURLÜK MET: AKAN MELANGSIN0KAN DAN MENYEGARKAN TUBUH PRIA DAN WANITA TAMBUN. IMPORT: INDO-ART. door Nenek Dongeng EEN SPROOKJESBOEK VOOR OUDEREN 10 Fascinerende, klassieke Javaanse vertellingen plus 1 van de mooiste wajang-verhalen "Rama en Sinta". Prachtig geïllustreerd door P. v.d. MAADEN alleen verkrijgbaar in de betere toko en warong Ook verkrijgbaar bij Toko Tong Tong Porto f 4,- 23

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 23