Zomer-editie Tong-Tong foilg tori! BIJ DE VOORPLAAT GOEDEG op 15 juni met nr. 20, 21ste jaargang op 15 juli met nr. 1, 22ste jaargang op 15 aug. met nr. 2, 22ste jaargang 1 JUNI A.S. DUS GEEN TONG-TONG. 15 JUNI WEL Met de Boeing 747 (jumbo jet) onder geleide van Amsterdam naar Jakarta en terug. prijs inclusief visum 1750,per persoon TE KOOP (oud) 200,— Vlak bij Jogya ligt Kota Gede, al sinds de oudheid bekend om zijn zilverwerk. Wattemeer vandaag de dag in het tijd perk van Jumbo-jets en tourisme. Met busladingen tegelijk worden de tou- risten voor een bliksembezoek afge leverd om in één van de vele zilver zaakjes te tjret, tjrot, tjrat met de kamera. Tussen al die ijverige smidjes die kalm en bedaard blijven doorsmeden aan hun ringetjes, filigree en theelepeltjes want die worden daarna gretig gekocht! Zilverwerk van Kota Gede. Jammer dat alleen maar dat in de touristische folders staat, zodat de tourist alleen dat gaat zien. En recht streeks naar één van de vele en met mekaar zwaar concurrerende zilver zaakjes wordt vervoerd. Want op die manier is er eigenlijk maar erg weinig aan dit kleine dorpje, dat zogezien alleen maar uit een lange straat met kleine huisjes en tokootjes bestaat. Maar de naam zegt het eigen lijk al, Kota Gedé, Grote Stad. Drie honderd jaar geleden was het ook zo. En was Kota Gede de hoofdstad van het rijk Mataram, en regeerde de be roemde vorst Senopati van hieruit. De ruïnes van zijn kraton en zijn graf (dat nu gewoon een soort bedevaartplaats is!) zijn zeer zeker, zo niet meer, een trip naar Kota Gede waard. Maar okay, er zijn natuurlijk altijd men sen die niet van zilverwerk houden of van ruines. Als die dan toevallig ook in zo'n reisgezelschap zitten, laten die dan naar dat kleine pasartje van Kota Gede gaan. Dat is nog zo'n lekker ouderwetse. En worden er nog dingen verkocht op een wijze die je haast niet eens meer ziet in Jogya. Neem bijv. eens deze goedeg-ver- koopster. Dit is nog zo'n echt oude. Die haar goedeg uit van die wiebelen de ronde-bodem-potten haalt. (In Jo gya scheppen ze het hoe langer hoe meer gewoon uit een (westers) pan netje met metaalsmaak!) Ach ach, die goedeg uit deze streek! Met van die dikke santen, die grote brokken sajoer-nangka, die bruine hardgekookte eieren, die smaakvolle kampoengkippen-met-tjakar-ayam er nog aanach ach I I Maar in Kota Gede zullen ze ook wel zeqaen: Touristeri zijn zilver, maar GOEDEG is goudI ROGIER ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 21e 1AARG. No. 19 Opgericht en geleid door TJALIE ROBINSON (1911 - 1974) Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong Den Haag - Tel. 070 - 54 55 00/54 55 01 - Post giro 6685 of A.B.N. Den Haag Rek. No. 51.56.15.730. Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong B.V. Directie: L. Ducelle Administratie: Th. M. A. Scheulderman Redactie: J. H. Ritman, L. Ducelle. Eindredactie en opmaak: Ch. J. A. Manders, L. M. Boon. Vaste medewerkers: Dr. H. J. de Graaf, Rogier, Poirrié, Mevr. Marsman, G. H. Bartman. Verschijnt de 1ste en de 15e van iedere maand. Prijs per nummer 2,35. Abt. Nederl. (en E.E.G.- landen behalve Engeland) kwart, 12,50; halfj. f 25,—; jaar f 48,50. Abt. Europa: jaar 48,50. Buiten Europa: jaar f 56,50. LUCHTPOST: Abt. (per jaar en per luchtpost); Australië en Nw. Zeeland 96,50; Indonesië f 80,50; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 80,50; Canada en Ver. Staten f 68,50; Maleisië, Singapore en India f 80,50; Suriname en Antillen f 68,50. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN Directie en redactie behouden zich het recht voor om grondige redenen aanvragen voor abonnemen ten te weigeren, of deze te beeindigen. Hierover zal de betrokkene altijd van te voren in kennis worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor copy te weigeren dan wel te bekorten of te wijzigen met toestemming van de inzender. Over genomen be slissingen zal niet in details worden gecorrespon deerd. Het correspondentie- en betalingsadres voor Ame rika Is Mrs. R. Cohen-Top, 13740 Avion Drive, La Mirada, California 90638. Ook dit jaar komen we i.v.m. de vakanties met Tong-Tong uit in de z.g. "Zomer - edities". Dat wil zeggen in de maanden Juni, Juli en Augustus één dubbel nummer, i.p.v. twee maal normaal. Tong-Tong verschijnt dan Dan weer gewoon op 1 September en 15 September enz. In Januari '78 zoals elk jaar ook maar één editie omdat het Kerstnummer altijd een dubbel nummer is. vertrek: 2 juni a.s., 28 juni a.s., 4 juli a.s. terug: naar eigen keuze want de tickets zijn 1 jaar geldig. Ook individuele retourvluchten met stops in Bangkok, Singapore en Colombo mogelijk. Nadere inlichtingen bij: "De Stichting De Nieuwe Brug" telefoon: 070 - 45 03 88 van 10 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. tel. 070 - 60 67 28 Balinees schilderij (oud) 40 x 65 ingelijst f 450, Hanengevecht (Tjip de Haas) 50 x 60 ingelijst 250, Pijnboom, origineel Tjen Tjau Soe, op zijde geschilderd 50 x 75 ingelijst f 375,- Borobudur hout reliëf Zeeschildpad, prachtig geprepareerd 75 cm 300, Te bezichtigen TONG TONG, Pr. Mauritslaan 36, Den Haag BOROBUDUR TENTOONSTELLING In het Rijksmuseum te Amster dam (Stadhouderskade 42) werd op 20 april jl. de tentoonstelling "Borobudur-Kunst en religie in het oude Java" geopend. Deze belangwekkende expositie, waar beelden en beeldhouw werkpanelen van dit Boeddhis tische heiligdom te bezichtigen zijn, loopt t/m 3 juli 1977. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag 10-17 uur, zondags 13- 17 uur. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 2