Weerzien met Indonesië Reisgidsen voor Indonesië «tapping c*» van Leeuwen maakte dankbaar gebruik van de aangeboden diensten. Hier zijn de witkielen alleen op bestelling en op sommige grote stations beschikbaar. Maar in dit land is slavenarbeid dan ook radicaal afgeschaft! Win een prijs van f 50,— met Uw vakantie-foto's uit Indonesië. Stuur ze naar Tong-Tong waar om de 3 maanden de leukste en origineelste foto's worden uitgezocht en geho noreerd. Liefst zwart-wit afdrukken of scherpe, gekontrasteerde kleuren prints. Guide to Bali (Eng.) Een schitterend geïllustreerde en uit gebreide gids, speciaal voor Bali. Een boek op zichzelf 25,porto f 4, Guide to Indonesia/Thailand/Singapore (Eng.) Illustraties, kaarten, etc. f 19,50, porto f 4, Papineau's Guide to Asean Lands (Eng.) Indonesia - Malaysia - Philippi nes - Singapore - Thailand. Rijk geïl lustreerd, alle informaties over hotels, bezienswaardigheden etc. 16,25, porto f 4, Reisgids voor Indonesië (van Goor) Handig, klein en in het Nederlands 4,95, porto 1,70 Op reis naar Indonesië, Dominicus (Ned.) Voor hen die Indonesië nog niet kennen. 17,50, porto 4, Van Goors taalgids (Indonesisch op reis) De allerbelangrijkste woorden en zinnetjes in de Bahasa. Voor een op- frissertje in het vliegtuig. 7,25, porto 1,70 BOEKHANDEL TONG TONG 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Voor de heer en mevrouw Vanhove betekende het voornamelijk het weer zien met kinderen en kleinkinderen die nog in Indonesië wonen. Natuurlijk was het tijdstip van de reis zo geplanned dat de grootouders er waren om een van de kleindochters en haar Indone sische echtgenoot op de dag van het huwelijk hun zegen te geven. En is grootouderlijke zegen niet een van de mooiste huwelijksgeschenken die men zich wensen kan? Foto rechts: het in gereedheid brengen van de nasikoe- ning maaltijd voor de ontelbare gasten. Ook in de aangrenzende kamers was de vloer bedekt met borden. Kunt u zich dat hier indenken op het kamer brede tapijt? Passeren op Den Pasar! En dan net als vroeger met een draagster in-spé in het kielzog van mevrouw, wachtend op het ogenblik dat de tas hinderlijk zwaar begint te worden. Dan kan er een kwartje of meer verdiend worden met het sjouwen van belandja. Voor een geroutineerd "witkieltje" kan geen vrachtje te zwaar worden. Mevrouw

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 4