"Hulp Aan Landgenoten in Indonesië" STICHTING Nassau Zuilensteinstraat 9 - 's-Gravenhage - Tel. 070-24 54 67 - Postgiro 308 HELP ONS HELPEN STORT ZOVEEL MOGELIJK GELD op onze postgiro 308 van de Stichting "Hulp aan Landgenoten in Indonesië" te 's-Gravenhage. Stichting "HULP AAN LANDGENOTEN IN INDONESIË". Voorzitter: Drs. A. TH. BOGAARDT - Secretaris-Penningmeester: J. KORTENHORST Overige bestuursleden: Mr. H. K. J. Beernink, B. Bol, C. F. van der Peijl, Mr. P. A. Ursone. Leden van het Comité van aanbeveling: Mr. F. C. R. Drossaart Bentfort, Advocaat en Procureur te Voor schoten. Mr. H. A. M. Th. Kolfschoten, Oud-Burgemeester van 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, 15 mei 1977 "IK HEB GEHUILD VAN BLIJDSCHAP" schrijft een landgenote uit Semarang, "gehuild van blijdschap met de bril op mijn neus, die mijn ogen weer zo helder maakt. De bril die U mij hebt gegeven en die ik NOOIT zelf had kunnen kopen". Zo dankt één van de zeer vele in nood verkerende Onze Stichting heeft het moeilijk, want het leven in onze Stichting zo véél doen. Een van onze sociaal werksters in Jakarta schreef landgenoten onze Stichting. Indonesië wordt steeds duurder. Met méér geld kan ons: "Een tragisch geval: Bij mijn bezoek was de heer R.D. reeds thuis hoewel hij na zijn zware hartaanval nog in het ziekenhuis had behoren te zijn. Maar de kosten waren te hoog. Links en rechts had de familie geleend. Ik ben op aanvullende bronnen uitgeweest, maar het is niet meer nodigde heer R.D. is overleden. De steun aan de weduwe gaat gewoon door". Een landgenoot uit Probolinggo dankte voor de verhoogde steun en het verstrekte Kerstpakket: "Moge de Heer de Stichting HALIN alsmede haar medewerkers zegenen voor al het goeds dat voor mij gedaan wordt"! En uit Zaandam schrijft een dame: "Heel hartelijk dank voor alles wat U voor mijn broer in Indonesië gedaan hebt. Dankzij HALIN heeft hij nu weer een baan gevonden"! Wilt U meer en uitvoeriger brieven zien van de gevallen die zich DAGELIJKS bij ons voordoen? Of wilt U ons jaarverslag hebben? Een briefkaartje aan ons adres en U ontvangt dit alles. Met aandrang vragen wij U ons werk te BLIJVEN steunen. Het is DRINGEND nodig.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 9