T PASAR MALAM BESAR m 24 JUNI t/m 3 JULI 1977 19e Pasar Malam Besar in Den Haag: "Indischer dan ooit...." DEN HAAG - HOUTRUST 10 dagen lang tropisch feest in gemoderniseerde Houtrusthallen Topartiesten, levende gamelan-muziek, krontjong, Balinese en Javaanse dansen Optreden van: SANDRA, PATRICIA PAAY, ROB DE NIJS, de "Indische caberetier ROBERT KREIS, RUDY WAIRATA AND HIS SUARA NUSANTARA, SINAR SURYA m.m.v. GOH DUMAS, NI LOH PUTU, STEELBANDS, en nog veel meer 3 x de van radio en TV bekende WIETEKE VAN DORT: 1) als jury-lid van de "petjok"- wedstrijd (zie hieronder), 2) als deelneemster aan een gezamenlijke schilderijen/ tekeningen-expostie van Indische kunstenaars (onder auspiciën van de Indische Kulturele Kring) en 3) met haar Indische liedjes in ons avondprogramma op het grote podium; nu ook 's middags amusement op het grote podium. Doe mee aan onze voordrachtwedstrijd: vertel een verhaal of een mop op z'n 'Indisch', in 't 'petjok': er zijn prijzen van 500,f 200,of f 100,Vraagt vrijblijvend inlichtingen en/of het wedstrijdformulier. Neem geen risico, bestel nu vast uw entree biljetten: Volwassenen slechts f 5,kinderen tot 12 jaar slechts 1,50, 65+ (van maandag t/m donderdag) slechts f 2,50, groepen van 20 of meer personén f 3,75 per persoon. Te bestellen door storting van het verschul digde bedrag, vermeerderd met 1,50 porto- en administratiekosten, op giro 75 83 89 t.n.v. Stichting TONG TONG, Den Haag. ALLE INLICHTINGEN EN GRATIS GEÏLL. FOL DER: Stichting Tong Tong, Delistraat 32, Den Haag. Telefoon 070 -46 66 24 Kantoor: van 12.00 - 17.00 uur. EN: DÉ GROTE ATTRACTIE VAN DE PASAR MALAM BESAR IN DEN HAAG: ZILVERBE WERKERS (u weet wel, van het bekende Yogya- en Kendari-zilver) EN WAJANG KOELIT SNIJ DERS UIT KOTA GEDÉ (bij Yogya), in samen werking met CRM en de Indonesische Ambas sade.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 19