Onder auspiciën van STICHTING PEUTJUT FONDS POEKOEL TEROES POT 656,55 (Vervolg "Banda Aceh") reeds kunnen geschieden. In Maleisië spreekt men uit: Kuala Lumpu (zonder r), maar schrijft Kuala Lumpur, (met r). Volgens het oud-Maleis betekent Ban dar Pelabuhan (haven), terwijl "Ban da" sloot betekent, (parit). In hetzelfde boek van D. Meuraxa neemt schrijver een betoog op van de heer H. Mohd. Said, Hoofdredacteur van het Dagblad "Waspada" te Me- dan, die de tenaamstelling Kuta Radja door gen. van Swieten fel becritiseert. H. M. Said voert aan, dat v. Swieten het accent wilde leggen op het succes van de verovering van de Kraton (Ku ta Radja vorstelijke versterking), en dit zou moeten betekenen, dat heel Atjeh gevallen was. H. M. Said voert verder aan, dat het de gewoonte van de Hollanders was na veroveringen namen te veranderen b.v. Fort van der Capellen, Fort de Koek, Fort Elout, Fort Cochius, enz, en gen. v. Swieten de naam Bandar Aceh Darussalam veranderde in Kuta Radja, zijnde de Kraton. (400 bij 600 m.). H. M. Said verklaart, dat V. S. slechts het vorste lijk verblijf veroverde en niet de ge hele hoofdstad. (Ibukota). De brieven van Iskandar Muda aart James, de Engelse Koning vermeld den steeds Bandar Aceh Darussalam, terwijl niet geschreven werd over Kuta Radja. Dit ging zo door, ook tijdens het bewind van Sultan Ibrahim Mansur Syah, die een contract aanging met de Hollanders in 1857. Als afgezant van Nederland was van Swieten zelf aanwezig, die de overeenkomst onder tekende: Atjeh, 14 Sya, ban 1273 ofte wel: gedaan te Atjeh (niet "gedaan te Kuta Radja"), dd. 30 maart 1857. H. M. Said gaat accoord met de weglating van de "r" van Bandar (dus Banda) door oud-Gouverneur A. Hasjmy, om dat deze in het dagelijkse leven niet meer werd gebruikt. In het Atjehs-Ned. woordenboek van R. A. Dr. Hoesein Djajadiningrat leest ondergetekende: Banda (Mal., Per zisch: Bandar) betekent: havenstad, handelsstad, adj. gebruikt: levendig, beschaafd, steeds. Bij mijn komst in Atjeh in 1929 werd dan ook gespro ken over "Atjeh Banda", t.w. het be schaafde Atjeh d.w.z. de kern van Groot Atjeh, dat voor geheel Atjeh de toon aangaf voor taalgebruik en kle ding. Hoe het ook zij, de controverse Kuta Radja-Banda Aceh zal nog wel enige tijd voortduren, hoewel de officiële naamgeving volgens Regerings-Besluit "Banda Aceh" is. J. H. J. BRENDGEN Elk tijdperk telt duizenden helden, die in geen geschiedboek vermeld staan. Otto Weiss 22 Postbus 22 te Bloemendaal worden per 28 september 1977 en 10 mei 1978 georganiseerd naar Noord-Sumatra t.w. Atjeh, Sabang, Tobameer en Padang onder leiding van de Majoor K. B. A. Blom adres Ocarinalaan 152 te Rijswijk, tel. 070-93 27 27 De vluchten geschieden per K.L.M. Voor algemene informatie en aanvraag reisfolder: REISBUREAU KNAC Pullman Sophialaan 4, Den Haag, tel. 070 - 46 92 80 Antwoordnummer 317, Den Haag. t>/r Ons reservefonds voor moeilijke da gen Tong-Tong wil geen subsidie. Het wil voortbestaan alleen als U dat wilt. Met uw steun poekoelen wij teroes I giro 6685 t.n.v. Ind. Tijdschrift Tong Tong. Hieronder laten wij, onder hartelijke dank zegging aan alle schenkers, de verant woording volgen van de giften die zijn binnengekomen voor het reservefonds voor Tong Tong over April en Mei 1977. A. A. 25,Mevr. C. J. van Baarle 12,50; L. W. Baumgarten 10,30; J. Bergsma 22,50; E. H. L. Beijer 12,J. Boon von Ochssée 10,W. Boverhof 15,G. D. Buiskool 20,A. Burg 10,—; L. de la Croix 10, K. S. van Daim 15,A. B. C. David 7,50 F. Felder 7,50; L. C. F. de Graaff 25, Mevr. R. Grooss 50,H. J. de Groot 10,Mevr. J. W. de Groot 5,A. de Haak 7,50; A. W. Hagenaar 12,50; H. R. E. Hartkamp 25,W. Hazenberg-Verbeet 20,Mevr. M. C. E. Hoekstra 25,P. C. Hofman 12,50; Mevr. R. Hogeveen 11,50; J. Huyser 26,50; W. J. J. Klerks 10,Mej. J. W. Koch 4,75; J. B. Loveriks 10,R. Mariouw 20,Mevr. B. M. Naberman 10,Mej. M. Orth 15,Mej. A. H. Over- dijkink 10,J. C. M. de Rooy 25,A. J. C. Tijdgat 10,Mr. B. Tijmstra 25, E. Valentijn 17,50; M. Veenhuizen 31,50, A. v. Velthoven 10, Mevr. J. D. van Voort 10,—-; H. H. F. de Vries 10,M. A. War denaar 4,55; Mevr. N. H. Wichers-Bleck- mann 10,-J. Willemsen Sterkx 10, Mevr. Zaalberg-Piso 10, Binnengekomen in April totaal 661,10 A. A. 25,A. Ahrens 6,T. Adriaanse 27,70; Mej. Y. M. v. Akkeren 6,W. Bo verhof 15,A. Burg 10,J. H. v.d. Berg 10,50; Mej. J. L. Droop 50,K. S. van Daim 7,50; Mevr. en Hr. de Fretes 25, Mevr. C. L. W. H. Gijbeis 10,L. C. F de Graaff 25,—; Victor H. Huitink 12,65 G. M. Houppermans 10,F. B. Hess 5,— Ph. H. Kempff 1,50; J. C. Keasberry 25, P. D. van Leeuwen 27,95; G. de Lizer 10, J. F. W. A. Lange 28,F. V. Lanschot 22,50; Mevr. v.d. Linden 10,R. Mariouw 20,J. A. L. Meuleman-de Wit 25, A. Musschenbroek Teunisse 65,50; Mej. A. H. Overdijkink 10,J. A. Pieters 25,-—. J. Pothoff 38,75; J. R. Samuels 22,50; M. P. The-Heyl 3,40; F. L. W. Utrecht 21,10; A. v. Velthoven 10,G. B. Valk 10,—; J. Willemsen Sterkx 10,A. K. Widjojoat- modjo 15,N. H. Wichers-Bleckmann 10,—. Binnengekomen in Mei totaal

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 22