BIJ DE VOORPLAAT ZONLICHT OP DE SCHADUWWERELD "Van mijn electrische boormachine, merk "Indola-electric" is een onderdeel stuk. Het beroerde is, dat die fabriek eerst is gefuseerd, daarna opgeheven. Alleen het hoofdkantoor in Den Haag levert nog onderdelen. Het telefoonboek geeft alleen adressen die niet kloppen. Iemand zei: "Belt of schrijft u maar naar Tong- Tong, die weet altijd raad. Dat doe ik bij deze. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking." H. F. Frederiks De fabriek bestaat inderdaad niet meer en de heer F. zou alleen hulp kunnen verwachten van iemand die toevallig net zo'n apparaat bezit, dat het om andere redenen dan de zijne, begeven heeft. Iets dergelijks heb ik zelf aan de hand gehad met mijn 10 jaar oude stofzuiger. Stekker onrepareerbaar stuk. Door de speciale vorm, speciaal gemaakt voor dat type stofzuiger, ner gens meer te krijgen, fabriek bestaat ook niet meer, of maakt dit model niet meer. Iets anders geprobeerd, lukte niet. Adieu stofzuiger. We leven in 'n wegwerp-maatschappij en men maakt van ons, tegen onze wil in, wegwerpers. Onze industrie stuurt doelbewust aan op snel produ ceren, snel abandonneren. Aan doel matig consumeren, verbruiken, wordt niet in de eerste plaats gedacht. Dat dit systeem prachtig werkt, is te mer ken aan de volgestouwde grootvuil- ophaaltrucks iedere week. Men kan nu wel hoofdschuddend langs de bergen huisraad op het trottoir wandelen, wat doet u met een kapotte ijskast die ner gens gerepareerd kan worden, een bankstel dat aan vernieuwing van ve ring en bekleding bijna evenveel kost als een splinternieuw ,of een doorge roest fornuis, dat alleen nog te redden is door een handige "toekang patri", maar die hier niet bestaat? Niet ieder een is handig, of heeft een handige echtgenoot! En die hoop ellende zou nóg niet op het trottoir liggen, als we ook hier on ze trouwe, onmisbare toekang botol hadden. De toekang rombengan (rom- melopkoper) of toekang botol zo als hij meestal nog genoemd wordt (een naam misschien ontstaan uit de tijd dat hij voornamelijk jenever en bierflessen verzamelde) is in het da- aelijkse leven even nuttig als de mier, die ongewenste restanten in de natuur opruimt. Oude kranten, boeken, blik ken, hout- en ijzerwerk in welke staat van verval ook, totaal versleten auto- en fietsbanden, de meest vergane lom pen, alles, letterlijk alles, kan hij ge bruiken. Zonder diploma's van waren kennis en vergunning voor dit en dat, bepaalt hij zijn prijs. Hij voelt zich nergens te goed voor, trouwens wij waren toch ook nooit te goed om de kleinste bedragen van hem te accep teren, weliswaar na veel getawar? Ik wil u best bekennen dat vele toekang botols in mijn leven, mij door de laat ste moeilijke "habis boelan"-daoen hebben heenoeholpen. We hadden er zelfs een spreekwoord voor: "Als de muizen dood voor de spenkast liggen. staat gelukkig de toekang botol op het erf." Daarentegen heb ik ook vaak genoeg nog heel wat nuttigs uit de mand van de toekang botol gevist: een goed tijd schrift, een slangetje voor de fiets pomp, een katrol voor de put, je vond vaak datgene wat je net nodig had. En scharrelen we niet nog steeds dol graag op "vlooien- en dievenmarkten" rond? Staat een bezoek aan "Les Pu- ces" in Parijs en "Petticoat Lane" in Londen niet op de lijst van beziens waardigheden, net als de Hobbema- markt in Den Haag en het Waterloo- plein in Amsterdam? Alleen kruipen de prijzen op genoemde rombengan- pasars al aardig op tot die van antiek markten. Toekang rombeng heet hier daarom ook allang geen voddenman meer, maar "opkoper" en je moet al blij zijn als ze geen geld toe moeten hebben als ze je spullen hebben weg- qehaald! Neen, de echte opkopertjes vind je nog alleen in Indonesië. Als mijnheer Frederiks eens zou kunnen neuzen op Tanah Abang (voorplaat) of Pasar Toe- ri in Soerabaya of op een andere pa sar in welke stad maar ook, dan komt het onderdeel dat hij zoekt er mis schien nog wel uit. In ieder geval be staan daar nog bèngkèls die er wel raad op weten. Hier niet. Heeft u ook met zoveel genoegen ge keken naar het laatste deel van de IKON serie "De nieuwe ketters", op tv? Naar die Tan Toledo Lie ergens in Indonesië, een man met een goede praktisch-technische kennis, maar bo venal een gezond verstand, waardoor hij een bedrijf heeft weten op te zet ten dat complete apparaten, installa ties, machine-onderdelen fabriceert uit scrap. Afval blik, ijzer, elk soort me taal, opgesnord en opgekocht door de (lees verder volgende pagina) Tambal ban. Mobil-motor, lubless. 1973. Staat op dit mobiele bedrijfje. Tevens ver krijgbaar nieuwe zadelovertrekken voor de motor. Inkomsten zijn schoon, niet belast door huur- en telefoonrekening. Nummerplaten maken, een eenmans open- luchtbedrijf zonder CAO. Resten zink of blik, zwarte verf, witte verf, cijferchablones (ook eigen maaksel) verfspuit-onder-druk door middel van fietspomp. Allah gaf ons twee handen, en twee voeten, boekan? Plus de gave om op alles een akal te weten. Itoe jang perloe (Foto: Rogier) ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 21e JAARG. No. 20 Opgericht en geleid door TJAL1E ROBINSON (1911 - 1974) Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong Den Haag - Tel. 070 - 54 55 00/54 55 01 - Post giro 6685 of A.B.N. Den Haag Rek. No. 51.56.15.730. Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong B.V. Directie: L. Duceile Administratie: Th. M. A. Scheulderman Redactie: J. H. Ritman, L. Duceile. Eindredactie en opmaak: Ch. J. A. Manders, L. M. Boon. Vaste medewerkers: Dr. H. J. de Graaf, Rogier, Poirrié, Mevr. Marsman, G. H. Bartman. Verschijnt de 1ste en de 15e van iedere maand. Prijs per nummer 2,35. Abt. Nederl. (en E.E.G.- landen behalve Engeland) kwart, f 12.50; halfj. f 25.jaar f 48,50. Abt. Europa; jaar 48.50. Buiten Europa: jaar f 56,50. LUCHTPOST: Abt. (per jaar en per luchtpost); Australië en Nw. Zeeland f 96.50; Indonesië f 80,50; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 80,50; Canada en Ver. Staten f 68,50; Maleisië, Singapore en India f 80,50; Suriname en Antillen f 68,50. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN Directie en redactie behouden zich het recht voor om grondige redenen aanvragen voor abonnemen ten te weigeren, of deze te beeindigen. Hierover zal de betrokkene altijd van te voren in kennis worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor copy te weigeren dan wel te bekorten of te wijzigen met toestemming van de inzender. Over genomen be slissingen zal niet in details worden gecorrespon deerd. Het correspondentie- en betalingsadres voor Ame rika is Mrs. R. Cohen-Top, 13740 Avion Drive, La Mirada, California 90638. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 2