^J-uwelieróbedry] Het wordt stil zonder Annie Cherie 't Carillon "TJIDENG ZWART OP WIT" Tel. 070-45 11 45 Thomsonlaan 108 Den Haag Fabrikant van alle Indische sieraden in 22 en 24 karaats goud. Markiesringen Zware halskettingen Schakelarmbanden Slangenarmbanden Slangenringen Krintjing armbanden Briljanten ringen Briljanten oorknoppen Kabaja Spelden Trouwringen Sebelah rotan armbanden DOOR ONS FIJNE HANDWERK BRENGEN WIJ DE MOOISTE COLLECTIE VAN NEDERLAND. (Vervolg: "Bij de Voorplaat") toekang botol en aan Tan geleverd, vormt het materiaal waarmee hij werkt. Een bedrijf met eigen economische maatstaven en regels: alle afval is nog minstens eenmaal te gebruiken. Daar in Indonesië gebeurt iets, waar men in dit rijke Nederland eigenlijk jaloers op moest zijn, wat velen misschien allang zouden willen, maar wat eenvoudig niet wordt toegestaan door onze wetten voor economie, welvaart en democra tie. Omdat we allemaal evenveel moe ten kunnen uitgeven. En evenveel moe ten weggooien. Zelfs minister Pronk sprak in die uit zending een paar opmerkelijke woor den van waardering over wat hij noem de deze "schaduwwereld". Een wereld van intensieve arbeid, waar spilzucht, winstbejag en het uitbuiten van aardse rijkdommen niet aan de orde komen, waar mensen gedwongen worden te leren HET BESTE UIT HET MINSTE te produceren. Een wereld die 50 stappen terugdoet in de moderne ontwikkeling der techniek, maar die ons 100 stappen vooruit is op het enige pad dat ons zal overblijven als we de aarde totaal aan flarden hebben verbruikt. Als er dan nog mensen over zijn die met meer wijsheid en erbarmen verder mogen leven. Het is iets waar Tjalie 25 jaar geleden al over schreef. Zijn "Piekerans van een straatslijper" staan vol van be wondering, erkentelijkheid voor de eenvoudige, kleine handelaar, de zelf doener. In veel van zijn artikelen keer de hij zich altijd tegen verkwisting, on nadenkendheid en vooral lafheid om Annie Cherie, men noemde haar de Indische nachtegaal, zal nooit meer voor ons zingen. Op maandag 23 mei kwam zij bij een verkeersongeval op de Rijksweg bij Bodegraven om het leven. De vier inzittenden van de Mini, waarin Annie reed, kwamen daarbij om het leven, onder wie haar moeder. Annie Cherie David-van Weert werd in Jogjakarta geboren. In Indonesië kreeg zij haar eerste zanglessen, die in Nederland werden voortgezet. Aan het conservatorium van Rotterdam volgde zij de operaklas en een aantal jaren maakte zij deel uit van een Ne derlands Operettegezelschap. Van haar moeder leerde zij Indonesi sche en speciaal Javaanse liederen zingen. Met het brengen van deze pro gramma's, fleurig en gracieus gekleed in sarong en kabaya, heeft zij veel bij gedragen tot beter begrip van de mooie cultuur van ons moederland. Annie Cherie was een ijverig werken de artieste met een volgeboekt pro gramma. Zij werd veel gevraagd door Indische verenigingen. Op de massale herdenking te Den Haag op 15 augus tus 1970, van het einde van de Pacific Oorlog, zong Annie voor 7000 aanwe zigen zonder muzikale begeleiding het Onze Vader, dat ademloos werd aan gehoord. Ons leven is armer geworden nu wij de stem van Annie niet meer kunnen horen. Er werd ook nooit een plaat van haar gemaakt, voornamelijk, om dat het genre wat zij bracht, voor de platenmaatschappijen commercieel niet aantrekkelijk genoeg was. Omdat zovele vrienden gevraagd heb ben om een geluidsband met de liede ren van Annie samen te stellen, is men thans begonnen de her en der aanwe zige opnamen op een cassettebandje op te nemen. Het is reeds gelukt om met haar Hongaarse, Franse en Ween- se liederen één zijde van de cassette Om aanwezig te kunnen zijn op ons jubile umfeest 5 februari j.l. zegde Annie Cherie een reis naar Zwitserland af. En ze kwam die avond, om voor ons te zingen en te zamen met haar even charmante nichtje, mevr. Marita v.d. Wal (links, in wit) gast vrouw te zijn. De laatste keer dat ze ons die eer aandeed. "The song has ended, but the melody lingers on", zal Annie Che rie vaak gezongen hebben. Ook haar me lodie zal voor ons doorklinken. L.D. vol te krijgen. Deze cassette, waar geen commerciële bedoelingen achter zitten, kan per briefkaart besteld worden bij W. Doe- ve, Columbusstraat 254, Den Haag. Wij doen dit werk als een hommage aan Annie Cherie. W. DOEVE voor eenvoud van denken en leven op de bres te staan. Altijd, als ik bij Indische dames de immense rommel zie, die met zoveel zorg bewaard wordt: flessen, potjes, blikken, kranten, ja alles wat al eens gebruikt is, dan weet ik: we missen hem, onze toekang botol. Onze grote opruimer, ons geweten, dat zegt: zui nig zijn, niets weggooien. Ons leven hier tjotjokt niet met die stelregel, we stikken in de rommel, geen werkster houdt het bij ons uit op die manier! Ons hart is zwaarder dan de plastic zak die we gevuld met al die rommel op het trottoir zetten. Daar ligt onze schaduwwereld. Op de wereld van Tan Toledo Lie schijnt de zon. Tot ook roest tot stof is weergekeerd. L.D. Geld heeft meer zielen gedood dan ijzer lichamen. Walter Scott DE ABONNEMENTSPRIJS VAN TONG TONG BEDRAAGT 48,50 PER JAAR. DENKT U AAN DE SUPPLETIE? een bundel humuristische vers jes en tekeningen over het leven in de vrouwenkampen door I. Tuckermann en G. K. M. de Ruyter de Wildt f 9,50 incl. porto f 11, BOEKHANDEL TONG TONG Prins Mauritslaan 36, Den Haag 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 3