P AS AR DALA DE MEERPAAL - DRONTEN Indisch gouden sieraden, even schitterend als de gordel van smaragd zelf, vindt u bij Diamonds Direct van Vroom Dreesmann. Weerzien met Indonesië 0rde, <:0rede, etuk TOWERS Vrijdagavond BLUE DIAMONDS Zaterdagavond DUTCH RYTHM STEELBAND Zondagavond DIAMONDS DIRECT VROOMS DREESMANN IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllilllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||U Win een prijs van f 50,— met Uw 1 vakantie-foto's uit Indonesië. Stuur I ze naar Tong-Tong waar om de 3 maanden de leukste en origineelste foto's worden uitgezocht en geho- noreerd. Liefst zwart-wit afdrukken of scherpe, gekontrasteerde kleuren- 1 prints. Vruchtenpasars in Indonesië overal hetzelf de? Bijna. Maar met een beetje detective zin ontdekt u dat deze pasar niet op Java of Bali is, maar op Sumatra, Brastagi. Kijkt u maar naar het vlechtwerk aan de kain plekat met grote ruiten. Ingez. door Mevr. Holwerda, Den Haag. Toen de ouden het gehele keizerrijk tot de hoogst mogelijke graad van vol maaktheid wilden brengen, stelden zij allereerst zo goed mogelijk orde op hun eigen staat. In het verlangen om orde te stellen op de eigen staat, stel den zij eerst orde op hun eigen gezin. In het verlangen om orde te stellen op eigen gezin, staken zij allereerst de handen in eigen boezem. Daar zij de hand in eigen boezem wil den steken, zorgden zij er eerst voor oprecht van hart te worden. Daar zij oprecht van hart wilden wor den, probeerden ze allereerst hun den ken te verhelderen. Om hun denken te verhelderen, ver grootten zij hun kennis zo veel als mogelijk was.. Een dergelijke uitbrei ding van hun kennis kon worden ge vonden in het onderzoeken van alle dingen. Toen alle dingen waren onderzocht, werd hun kennis volledig. Toen hun kennis volledig was, werden hun gedachten helder. Toen hun gedachten helder waren, ont- Openingstijden Vrijdag 17 juni van 15.00 u. - 24. 00 uur Zaterdag 18 juni van 12.00 u. - 24.00 uur Zondag 19 juni van 12.00 u. - 22.00 uur Toegangsprijzen Volwassenen 5, Kinderen van 4-12 jr. en 65 plussers 3, Met o.a. FOTO-EXPOSITIE "INDONESIË NU" SPECIAAL KINDERPROGRAMMA CRÈCHE EN PEUTERRACEBAAN MODESHOWS - BATIK EXPOSITIE SPELAUTOMATENCENTRUM HAWAIAANSE DANSEN KERMISATTRACTIES INLICHTINGEN Secr. Pasar Dalam - Thurledeweg 71 - Rotterdam - Tel. 010-37 59 35 Prachtige Indisch gouden sieraden zijn bij Diamonds Direct in overvloed, gezet met schitterende briljanten. Zoals briljanten arm banden, oorknoppen, markiesringen, slagringen enz. Een voorbeeld? Markiesringen zijn er al vanaf745.-(met 0.32 karaat briljant). Maar de schoonheid van deze kollektie laat zich niet beschrijven; die moet u met eigen ogen zien. En dat kan. Bij Diamonds Direct van Vroom Dreesmann. Welkom! Den Haag-Centrum stond er oprechtheid in hun hart. Toen in hun hart oprechtheid heerste, konden zij zichzelf verbeteren. Toen zij zichzelf verbeterd hadden, kwam er orde in hun gezin. Toen er orde heerste in hun gezin, werd hun staat juist bestuurd. Toen de staten juist werden bestuurd, heerste er in het hele rijk vrede en geluk. K'oeng-foe-tseu (552-479 v. Chr.) PASAR MALAM-WAARTS IN 1977 Den Haag 24 juni t/m 3 juli Beverwijk 15-16 oktober 1977 (in de Veilinghal, Parallelweg 49) za. 15. oktober van 12.00-01.00 uur zo. 16 oktober van 13.00-24.00 uur Nog veel plaatsen volgen: Eindhoven, Roermond, Venlo, Maastricht, Alk maar, Haarlem. 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 9