KOTA GUNONGAN EN PINTO KHOB llllllipil Kota Gunongan, het uit de 17e eeuw daterende bouwwerk, dat sulthan Iskandar Muda voor zijn gemalin liet bouwen. Een belangrijk cultureel monument in Banda Aceh (Kuta Radja) is nog steeds Gunongan, gebouwd tijdens het bewind van Sulthan Iskandar Mu da. (1607-1636). Dit bouwwerk ligt in de Z.W. hoek van de voormalige Kra ton, Oostelijk van de begraafplaats Peutjoet. Tijdens de regering van Sulthan Iskan dar Muda, het gouden tijdperk van Atjeh, strekte het Atjehse rijk zich over Sumatra uit tot Palembang, en ook grote delen van Malakka waren bezet. In het jaar 1613 was de Sulthan ge noodzaakt Johore aan te vallen, aan gezien de Vorst van Johore met de Portugezen een verbond had gesloten teneinde de Atjehers te weerstreven. De Sulthan van Johore werd gevangen genomen en naar Atjeh vervoerd. E- veneens gingen mee Radja Abdullah (Radja Raden) en Puteri Pahang (pu- teri prinses), welke laatste de Per- maisuri Sulthan Iskandar Mudazou worden, (permaisuri vorstelijke ge malin). In de jaren 1617-1620 werden de ge bieden Pahang, Kedah en Perak op Malakka bezet, en Sulthan Ahmad van Perak werd eveneens naar Atjeh ge transporteerd. (diens zoon zou later worden Sulthan Iskandar Tsani en schoonzoon van Sulth. Isk. Muda) Teneinde zijn vrouw, de voormalige prinses uit Pahang (putroë Phang), die erg naar haar land terug verlangde, tegemoet te komen, liet Sulthan Iskan dar Muda om haar gedachten af te leiden het bouwwerk Gunongan ma ken, gelegen aan de kruëng Daroy (kruëng rivier). Dit riviertje, een lin ker zijrivier van de Atjeh rivier, ont springt in Mata lë (lett.oog van het water bron) en heeft glashelder wa ter. In en nabij dit bouwwerk Gunongan kon zijn gemalin zich vermaken, en dit tevens als badplaats gebruiken. Beschrijving van Kota Gunongan (gunong gunung berg) Gunongan heeft als grondvlak een regelmatige achthoek en bevat drie terrassen, terwijl de top een hoogte bereikt van tien meter. Elk terras heeft stenen versieringen in de vorm van gewelfde bladeren, waartussen stenen banken als zitplaatsen dienen. Het monument als geheel heeft de vorm van een bloemkelk, hier de vorm van een lotus of waterlelie, (kembang serodja). Dit bouwwerk werd gemaakt met be hulp van bergsteen, die een lijmstof bevatte en tot meel werd fijn ge stampt; verder werd als lijm gebruikt een aftreksel van gekookt leer (kar bouw of sapi) en nog kippeneieren. Men had te dien tijde immers nog niet het huidige cement. Op het hoogste terras werd later een zitplaats voor de Sulthan gemaakt met koperen stij len, een gouden afdak met zilveren spits. Naast Gunongan bevindt zich een om muurde ruimte, waarin Sulthansgraven en waar ook later Sulthan Iskandar Tsani werd begraven, schoonzoon van Iskandar Muda. Tijdens de 2e Atjeh- expeditie onder Gen. van Swieten (1874) werd ook vanuit dit bouwwerk, dat toen als een versterking diende, zware tegenstand ondervonden. Op het vrouwelijk geslacht oefent Gu- De ommuurde ruimte waarbinnen sultans- graven naast Kota Gunongan Geen vraag te moeilijk of er is een abon nee, die er iets van weet. In dit geval was het natuurlijk de Heer Brendgen, onze zeer deskundige vraagbaak op het gebied van Atjehse zaken, die een uitgebreid antwoord geeft op de vraag van mevrouw Tinbergen (TT no. 1) over twee bijzondere monumen ten in Koeta Radja. Zijn artikel hierover plaatsen wij hiernaast. - Red. nongan nog steeds aantrekkingskracht uit. Toen ik n.l. in 1970 over Neusuh wandelde vroeg een groep school meisjes mij: "Oom, kunt U van ons een foto maken op Gunongan?" Dit kon jammer genoeg niet, omdat ik net de laatste foto van mijn film gebruikt had. Pinto Khob. Nabij Gunongan bevindt zich nog een Westelijke toegangspoort tot de voor malige Kraton, welke toegang'verleen de tot de vroegere bloementuin (taman sari) van de Sulthane de z.g. Pinto Khob (pinto pintu deur) Pinto Khob de toegangspoort tot de vroege re bloementuin van de sulthane. In deze tuin groeiden rode, witte en paarse rozen, tjempaka bloemen, jas mijn, seringen, granaatappel bomen, orchideeën, waarvan vele geplant wa ren in de fraaiste vazen en potten. Ook vele vruchtbomen groeiden hier met de fijnste tropische vruchten. De Atjehse goudsmeden op Pasar At jeh hebben de "Pinto Khob" als mo tief gênomen voor het maken van fraaie gouden damessieraden zoals broches, oorknoppen, armbanden, enz. (de z.g. Pinto Atjèh). Bouwwerken zoals Gunongan, Pinto Khob, enz. zijn op de Monumenten lijst geplaatst en worden dus geregeld onderhouden. J. H. J. BRENDGEN Gefluisterde woorden hebben meer in vloed op de wereldgeschiedenis, dan slagschepen en de zwaarste kanon nen. Ernst Hohenemser Weinig dingen gebeuren op het juiste tijdstip, en de rest gebeurt helemaal niet; de gewetensvolle geschiedschrij ver verbetert deze fouten. Herodotus. 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 15