(XII) On-xalig moeten Indonesisch leren van Tante Koes "DE ECHO" Het leven hier lijkt vaak op enkel moeten Bij 't vroege uur van opstaan denk je reeds: Wat moet ik ook vandaag? O, ja, postzegels kopen. Ook moet ik naar de Bank, want dat vergeet ik steeds. Ik moet m'n tandarts bellen en ik moet gireren, 'k moet wisselen op 't station m n 65 plus. Ook moet ik nog vandaag een bloemetje bestellen voor de geboorte van de spruit van Kees en Zus. Ik moet naar Albert Heyn, want ik moet koffie kopen, die wordt nog duurder, stond er in de krant. En ik moet nieuwe aarde zien te krijgen, die moet ik hebben voor mijn varenplant. En straks, om acht uur, moet ik er aan denken, dat ik de vuilniszakken aan de straat moet doen. En 'k moet - hè bah! - om elf uur op de koffie, daar kan ik echt niet af met goed fatsoen. Wat moet 'k ook weer vanavond?... dia's kijken! De Janssens zijn naar Indonesië geweest! Dan moet ik ook m'n sarongjurk nog strijken, die moet ik aandoen op dat dia-feest M'n haar moet ik vandaag ook nodig wassen, maar ik heb geen shampoo... 'k moet naar de drogist. En eigenlijk moet ik Annie ook nog schrijven... Dat ik dat toch steeds uitstel, schandelijk is 'tl! Wel honderd plichtjes en wel honderd moetjes maken het dagelijks leven soms wel zwaar... Ik zou een "moeteloos" bestaan verlangen. Ik "moest" al veel te veel in bijna 70 jaar!! MINIMIE HOOGLAND- DE WINTER Weekblad voor Dames in Indië 27 juli 1901. De Pisang als voorspeller van Uw lot. Een zeer voornaam standpunt neemt de pisangvrucht in onder de vruchten die men zooal op de indische tafel aantreft; somtijds is het de eenige vrucht, die voorradig is, somtijds prijkt zij te midden van een drie of viertal andere soorten, maar "vruchten op tafel" beteekent toch altijd minstens pisang. Het kleine kind begint na de melk-voeding met "wat pisang door de rijst" later is pisang gorèng of ge stoofde pisang een lekkernij voor hon gerige jonge magen; zooals bekend is bevat de pisang veel zetmeel en heeft dus groote voedingswaarde. Het volks geloof hecht aan de pisang en het planten daarvan verschillende betee- kenissen; plant men pisang op zijn erf, dan gaat men spoedig verhuizen; komt men ergens wonen waar pisangs op het erf groeien en laat men de planten staan, dan geeft dit geluk, roeit men ze uit, dan komen er sterf gevallen in de familie. Roeit men de pisangstam uit, wanneer er vrucht aan groeit, dan beteekent dit ook een on geluk voor een nabestaande. Aan de verschillende soorten zijn ook nog verschillende bijgeloovigheden verbonden. Ik was eens op een plaats in West-Java gelogeerd waar ik tot mijn verbazing hoorde, dat men op de pisang-radja niet mocht afdingen, dat bracht den eter ongeluk. Bijna overal is gangbaar het geloof dat men geen pisang van een tros moet nemen, als de tros nog niet aangebroken is, - dat men slechts de middelste moet nemen, omdat gehuwden, die de buitenste vrucht afsnijden, geen kinderen krij gen en de ongehuwden in dat geval geen echtgenoot; een samengegroeide pisang is af te raden voor gehuwden, omdat er dan een tweeling de echtelij ke woning komt verrassen. Bij de Javaan is het een ingeworteld geloof, dat, als men een slametan geeft om de tegenspoed te verdrijven, men hiervoor noodig heeft de pisang boewang sangka'. De vereischten hier van zijn, dat er niet meer dan 3, 5 of 7 pisangs aan één reep of sisir mogen zitten. Men moet de vrucht speciaal op de pasar inkoopen en hiervoor be talen wat de verkoopster vraagt; treft men bij de inkoop voor zoo'n slame tan dadelijk een sisir pisang aan met 2 pisangs, dan is het zeker dat de tegenspoed in voorspoed verandert. INDONESIË KALENDER 1978 12 Prachtige oud-Indische teke ningen (litho's) van O- M. R. Ver Huell, C. W. M. v.d. Velde en Pieter van Oort met verklarende tekst van Dr. H. J. de Graaf. Fijn, artistiek, waardevol f 14,50 porto f 2,75. BOEKHANDEL TONG-TONG VOETBAL-TERMEN wedstrijd elftal veld doel trainer scheidsrechter spil back midden voor keeper goal hands koppen strafschop vrije schop corner gelijkspel rust Spreekwoorden die dagelijks wor den gebruikt als twee druppels water holle vaten klinken het hardst stille wateren hebben diepe gronden twee vliegen in een klap 's lands wijs 's lands eer een bijbedoeling hebben voorbereid zijn als hemel en aarde een pot nat ISTILAH-ISTILAH SEPAK BOLA pertandingan kesebelasan lapangan gawang pelatih wasit spil back gelandang penyerang kieper/penjaga gawang gol hands kop pinalti tendangan bebas tendangan penjuru seri istirahat peribahasa yang dipakai sehari-hari bagai pinang dibelah dua tong kosong nyaring bunyinya air tenang menghanyutkan sambil menyelam minum air lain lubuk lain ikannya ada udang dibalik batu sedia payung sebelum hujan bagai langit dan bumi sekali tiga uang 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 19