Bungalow, villa of appartement aan de Spaanse sinaasappel- en citroenkust Denia-Groep? de Denia-Groep de Denia-Groep De Denia-Groep 45 pagina's dikke kleurenbrochure zich intussen naar Hotel "Marcks" be geven, een gezellig en wat eenvoudi ger dan het Diëng Hotel opgetrokken hotel, dat fijn meezwiepte met de door de aardbeving veroorzaakte schokken. Het zat natuurlijk al heel gauw prop vol, maar omdat we er snel bij waren geweest hadden we er nog een kamer kunnen krijgen. De scholen werden tot nader orde ge sloten, de winkels bleven open voor zover ze dat konden, maar de aanvoer van allerlei levensmiddelen e.d. die uit de desa's moest komen stagneerde wel wat. Toch zag de leiding van Hotel Marcks nog kans ons natje en droogje te verzorgen, o.a. de beroemde Zon dagse nasi goreng aan het onbijt! Vrij wel de ganse Nederlandse gemeen schap was nu in Hotel Marcks vere nigd. Aan alle huizen was wel wèt, maar onze "Villa Aurora" waarvan de naam in het puin van de voorgevel verborgen lag was wel een van de meest bezienswaardige. Het was dan ook niet voor niets, dat ons huis - of wat er van over was - later in het tijdschrift "Het Leven" een mooi plaat je heeft gekregen, hetgeen wij kinderen natuurlijk bijzonder geslaagd vonden. Mijn vader trachtte wel met behulp van onze trouwe hulpen e.e.a. binnen zo te verzetten dat de regen niet alles zou bederven. Het was echter beslist gevaarlijk te vertoeven in een huis dat zo geleden had: bij elke nieuwe schok was er kans dat de hele boel in elkaar zou storten. Mama was er dus erg tegen. Het resultaat wat dat onze vader ons met z'n allen in de oude "Porret" naar Bandjarnegara bracht, dat vrijwel vrij was gebleven van de aardbeving. Daar zaten we dus met een haastig bijeengeraapt hoopje kleren en natuurlijk bleek alras dat we de belangrijkste dingen vergeten had den. Gelukkig waren er gedienstige geesten, die na een telefoontje wel het nodige kwamen brengen of aan ons lenen. Tenslotte waren we toch vrij gauw weer terug in het "rampgebied" omdat we allen zo gesmeekt hadden om naar Wonosobo terug te mogen keren, vooral ook omdat we allen bij mijn vader wilden zijn. Er bleken mensen te zijn, die nu al praatjes rondstrooi den, die niet geverifieerd waren; uit zenuwachtigheid en angst gebeurt dat in zulke omstandigheden blijkbaar. Men zei bijv. dat het Méndjérmeer (als ik me goed herinner op de weg naar het Diëngplateau) buiten zijn oe vers was getreden. Dank zij de betere informatie van onze Controleur, die vaak samen met de Regent en Patih op tournée ging, bleek dat het niet waar was. Jammer genoeg hadden ze wel geconstateerd dat zeer velen van de bevolking grote schade hadden ge leden en ellende hadden ondervonden in de hoger gelegen desa's, waar sommige kali's herschapen in modder stromen zich een weg trachtten te banen dwars door desa's en huizen heen. En de oudjes die hun hele leven in die desa's gesleten hadden waren haast niet te bewegen er weg te gaan, hetgeen helaas wel eens ongelukken tot gevolg had. Vreselijk vonden wij kinderen dat, en 's avonds na het eten op de veilige stoep van het Hotel ge zeten, wisselden we met zachte stem onze zielige verhalen uit. Om die tijd zat "tout Wonosobo" op de voorgale- rijtjes van het Hotel, deuren wijd open en gebarricadeerd met grote keien, om dichtklappen en hermetische slui ting door ontwrichting - de kleintjes lagen er te slapen - te voorkomen. De lampu templek's in een hoekje op de grond als enige verlichting, (de kous jes" van onze gaslampen-onder-druk hadden het allang opgegeven!) En vreemd, waar anders het gezellige ge- sjirp van de djangkriks, het geblaf van een hond of de roep van een late vogel in de korte schemering getuigde van een vredig bestaan, was 't nu dóódstil. Gelukkig probeerde onze Controleur de Hr. de Klerk, alhoewel hij over dag een enorme hoeveelheid werk verzette, met z'n prettige goed lachsheid en gevoel voor humor de moed erin te houden. Hij had op een gegeven moment op de treeplank van z'n auto (ja, die zaten er nog aan, toen) een grote stopfles boerejongens staan en daagde iedereen uit bij gevoelens van depressie daar het e.e.a. van tot zich te nemen. En toen bij de eerst volgende schok de fles bijna een duik nam, was hij er zeer snel bij om het heerlijk nat te redden van "z'n kwispel staartende auto". Deze toestand bleef eigenlijk maanden bestaan; een leger pers-mensen had zich verzameld in ons lieflijke koele bergdorp en we waren blij toen ze na verloop van tijd weer verdwenen, ook al, omdat zulks betekende, dat het grootste gevaar geacht werd voorbij te zijn. Nog lang bleven de schokken en schok jes voelen, maar het schoolwerk was weer hervat d.w.z. in een ijlings in el kaar getimmerde loods van atap; men begon met herstelwerkzaamheden, en onze familie had een tijdelijke woning aangeboden gekregen in de rechter vleugel van de "Soos", die met lange groene gordijnen was afgestoten van de rest. Dit tot groot vermaak van ons drietjes, die op deze manier allerlei mooie woorden en uitdrukkingen over namen van de heren-biljarters en de genen die bij een gezellige borrel of bier een babbeltje hielden en volko men vergaten dat achter die gordijnen enige kleine potjes met héél grote oren zaten. Tenslotte konden we in het huis van goede vrienden, die met verlof vertrok ken naar Holland trekken en langzaam aan kwam het gewone rustige leven weer op gang. Een griezelige maar op windende periode in ons leven raakte geleidelijk op de achtergrond. H. VAN NIENEN-LUITING Betere en één uitgebreide solide informatie maar dan ook van A tot Z, verstrekt U Pr. Hendrikkade 20-21, Amsterdam. Telefoon 020- 24 41 25 25 85 73, Gebouw Mercurius, telex 14525 Vraag per omgaande onze vergelijk dan, en nu alvast een handdruk van uw serieuze partner aan de Costa Blanca: biedt U een SPECIALE ZATERDAG EN ZONDAGSERVICE van 10-14 uur. Pak nu de telefoon of schrijf! 27

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 27