POEKOEL TEROES POT Ons reservefonds voor moeilijke da gen Tong-Tong wil geen subsidie. Het wil voortbestaan alleen als U dat wilt. Met uw steun poekoelen wij teroes giro 6685 t.n.v. Ind. Tijdschrift Tong Tong. Hieronder laten wij, onder hartelijke dankzegging aan alle schenkers, de verantwoording volgen van de giften die zijn binnengekomen voor het reservefonds voor Tong Tong over Juni en Juli 1977. A. A. 25,H. Alexander 2,50; Jüch Arnold 25, Dr. H. Bongers 15,W. Boverhof 15,R. E. Brouwer 6,A. Burg 10, L. de la Croix 10,K. S. van Daim 7,50; Mevr. R. J. Dufour 50,W. P. A. Ditmar 50,D. v. Duivenbode 4,86; J. W. v.d. Dungen Bille 11,50; Mej. I. Elink Schuur man 15,F. C. 25,S. S. Groffen- Brautigam 13,40; R. Grooss 25,J. M. L. Haye 12,50; Drs. W. Hazevoet 50,Mej. L. J. Hendriks 14,10; J. W. H. Heystek 10,C. J. Hoekendijk 43,50; J. Hooge- woud 3,85; H. S. S. 20,J.KnaebeMO, J. Knaud 38,—; J. Lentze (U.S.A.) 68,06; J. B. Loveriks 20,R. Mariouw 20, H. Meyer 7,05; Mevr. B. M. Naberman 10, N.N. 10.—; N.N. 25,—; A. L. Nortier-Ellmer 5,Mej. A. H. Overdijkink 10,J. F. Pauwels-Warlich 6,20; E. W. Portier 10, Mevr. L M. Robilotti 12,O. E. Roos 48,50; Mej. E. N. Rosenquist 25,G. C. F. Rugebregt 16,50; J. R. Samuels 10,F. Sauselé 12,50; J. J. Schlette-Bonjer 50, G. E. M. J. Schulz 25,—; Mej. L. E. V. Simao 5,M. Sirag-Nobel 15,Ir. H. C. Smit 25,W. P. J. M. Smitselaar 16,,50; P. Stolk 5,G. Struiksma 6,50; B. Stu- ger-Herbig 6,50; A. M. Swart 5,A. Var- kevisser-Meyer 10,A. v. Velthoven 10,L. C. J. Verdooren 12,50; D. J. Vlugt 10,L. Vossenaar-Thal Larsen 21,50; M. E. de Vries-Koens 25,M. Vunderink 21,50; F. J. v.d. Wal 50,N. H. Wichers- Bleckmann 10,J. Willemsen Sterkx 10,—; Mej. H. de Wit 25,—; H. de Wolff Rudolph 500,Ir. J. F. Wolterson 15, J. W. de Waal Malefijt 9,W. F. van Wijk 10,—. Binnengekomen in Juni 1977 totaal f 1727,52 H. Anthonio 10,A. A. 25,A. Burg 10,W. Boverhof 15,O. Bruinsma Deze foto zal zeker "zoete" herinneringen bij U opwekken. Een arum-manis verkoper met zijn traditionele viool, die zo klagelijk kan "neuriën" en op hete middagen altijd kinderen kan verleiden om zijn zoete arummanis of arbanat te kopen om direct daarna altijd "sakit batuk" (hoest) te krijgen. - (Foto: Wahjudi) 35,'N. v. Beek-v.d. Palm 10,P. Coe- nen 50,G. H. Christan 9,10; L. de la Croix 10,W. A. Dekker 5,90; K. S. v. Dalm-v. Loon 7,50; Dr. H. H. Dingermans 7,85; Mw. Frederiks-Rijkes 10,L. C. F. de Graaff 25,R. Grooss 75,A. J. H. Groenewegen-v. Dotten 5,W. Hazen berg-Verbeet 10,Mw. C. E. v.d. Hoven 50,P. v.d. Heide 25,J. J. Klasens 10,—; W. J. J. Klerkx 10,—; Mw. J. W. Koch 7,R. Mariouw 20,C. M. Messemae- chers 4,65; A. M. Maks 6,50; Mw. B. M. Naberman 10,N.N. 18,10; Mej. A. H. Overdijkink 10,A. L. Polack 9,Mej. M. Proost 10,A. Pfaeltzer 45,H. F. Pereira 30,N. F. Pierie 5,Mej. C. G. Roeper 14,—; W. A. de Rozario-v.d. Eb 25,—; G. A. Swart 50,—; W. Ch. Slooff 6,Mej. L. E. V. Simao 10,Th. B. Spuyman 5,M. Sirag Nobel 15,J. J. M. Smits 7,50; E. F. Stephanus 6,50; Mw. Tan Tjoa 8,A. v. Velthoven 10,R. J. Veldkamp 11,50; v.d. Veen 10,A. W. W. A. v. Witsen-Bommel 20,W. Walsarie Wolff 26,40; E. v. Waardenburg 15,50; M. H. W. Walbeehm 15,M. F. v.d. Wijst 15,J. Willemsen-Sterckx 10,N. H. Wichers-Bleckmann 10, Binnengekomen in Juli 1977 totaal f 841, GRAFRECHTEN BEGRAAFPLAATSEN JAKARTA Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Algemene Zaken verzocht ons, in verband met het verval van graf rechten van begraafplaatsen in Jakarta het volgende te willen mededelen: Hierbij heb ik de eer U mede te delen, van Hr. Ms. Ambassadeur te Jakarta het volgende te hebben vernomen. De Dienst voor Begraafplaatsen te Ja karta heeft in verband met het verstre ken zijn van de grafrechten op alle openbare begraafplaatsen in Groot- Jakarta, tarieven vastgesteld voor de verlenging van deze grafrechten voor een periode van drie jaar. Naar klasse van de graven variëren deze tarieven van circa 10,50 tot f 210, Voorafgaande aan de verlenging van de grafrechten, dienen alle graven zo spoedig mogelijk opnieuw te worden geregistreerd bij de kantoren van re gistratie op de begraafplaatsen onder overlegging van een eerder afgegeven gebruiksvergunning dan wel andere legale bewijsstukken. In verband hiermede wordt belang hebbenden in overweging gegeven zich te wenden tot familieleden of be kenden in Indonesië, dan wel tot de begrafenisonderneming Palang Hitam (voorheen Verburgt genaamd), Jalan Tanah Abang i/12 te Jakarta. Laatst genoemde begrafenisonderneming brengt circa 35,- bemiddelingskosten in rekening. Voorts dienen belanghebbenden er wel op gewezen te worden, hierbij te in formeren of na de periode van drie jaar de desbetreffende begraafplaats zal worden ontruimd en hieraan een andere bestemming zal worden ge geven. In dit laatste geval zou men bijvoor beeld tot crematie van de stoffelijke resten met al of niet overbrenging van de as naar Nederland kunnen beslui ten, dan wel tot overbrenging van de stoffelijke resten naar Nederland of naar elders in Indonesië. Naar wij uit betrouwbare bron verne men, wordt nog dit jaar de oude Chris tenbegraafplaats in Sumber Waras, Lawang (Java Timur) opgebroken. Be langhebbenden kunnen zich wenden tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Algemene Zaken, Plein 23, Den Haag. 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 3