IMOGIRI ABONNEE'S WERFT ABONNEE'S De op een heuvel gelegen vorstelijke begraafplaats te Imogiri. De sultansfamilie van Yogya in het westelijk, de Soenansfamilie van Solo in het oostelijk gedeelte begraven. De eerste hier begraven vorst was Soenan Ageng, de belegeraar van Batavia (1613-1645). Van alle plaatsjes en plekjes, die ik bezocht had in Indonesië, vond ik Imo giri bij Yogya het meest interessant. Om de plaats te bereiken van ons huis uit, moest men eerst de Kali Opak oversteken, die in de regentijd - van wege de zware stroming - niet te door waden is, maar in de droge tijd lijkt het een kabbelend beekje. Heeft men de overkant bereikt, dan is het min stens nog een kwartier lopen, eer men zeggen kan: "Ziezo, we zijn in Imogiri". Op zich, is dit plekje een dood gat, maar veel bezocht vanwege de be graafplaats van de Sultans van Yogya en de Soenans van Solo. Nog een kleine drie kwartier en men komt dan aan de ingang van de be graafplaats. We stonden aan de in gang en zagen voor ons een trappen- zuil, die beklommen moest worden, wil men aan de eigenlijke ingang komen van de begraafplaats. Ook dat werd door ons genomen, met veel geklim en geklauter - traptreden van een hal ve meter hoogte en dat 365 maal. Maar DE JAPANSE BURGERKAMPEN "De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog", door Dr. D. v. Velden. Een uitgebreide, boeiend geschreven documentaire over dit onderwerp. Verkrijgbaar bij Boekh. Tong Tong. f. 75,- f 5,- porto we volbrachten het en stonden hij gend en moe in de benen voor de djoeroekoentji - letterlijk sleutelbe waarder. Wat een teleurstelling - we mochten er niet in, zelfs niet op blote voeten (voorschrift) en tegen voor schrift sta je machteloos. Gelaten aan vaardden we de terugtocht. Het riante uitzicht, de mooie weg en de goed onderhouden graven waren wel het tochtje waard geweest. H. E. DESMET Briefkaarten met Indonesische tafreeltjes in kleur 1,50 p. stuk met env. 6 stuks 9,incl. por to. In de winkel 6 stuks f 8, Padi-briefkaarten, div. tafrelen p. st. 3,50 6 stuks 21,incl. porto. Kunstkalender Indonesië 1978 (zie ons blad) 14,50 porto 1,70 BETAAL PER GIRO NIET PER BANK. VOOR ONZE ADMINISTRATIE IS DE GIRO MAKKELIJKER NOGEENS: INAN Ik lag ziek en Inan kwam het zilver halen om te poetsen. Hij nam een vork, hield die in de hoogte en zei: "Ini namanja pork." Met enig geduld en doorzetting leerde ik hem een v te zeggen: "vork" en trots ging hij heen, zachtjes mompe lend: vork - vork. Een paar dagen later kwam hij terug van de boodschappen en het boekje tonend, waarin ik appelstroop had be steld, meldde hij: "Itoe affelstroop tida ada". Ik had niet de moed tot verbetering. ADDIE ETENSWAARDIGHEDEN? Poespas en Liplap. In een rond 1730 te Batavia spelend oud duits soldatenlied vind ik volgen de klacht over het eten dat de man schappen kregen: Sieht man in den Busspass nein hinein), Muss mannss (man es) Reiss und Wasser nennen Und der Lipplapp angebranndt. Waarbij de volgende, deels oude deels nieuwere, voetnoten: Busspass: Die Suppe, so die) Sonn- und Don- nerstags gekochet wird. Puspas be- steht nach C. Langhanns, Ostindische Reise, 1705, S. 85, aus Schweine- fleisch, das mit Graupen gort) und Wein gekocht ist. Lipplapp: Ein Brey, so der Sonntags Nachmittage gekochet wird. Darzu wird der Kerm von einigen Kokos- nüssen genommen, auf einen Reib Eyssen (rasp) zerrieben, in Wasser gethan und ausgetruckt, alsdann siehet das Wasser wie Milch, solches wird gekochet, Reiss hinein getan und zu einen Brey gekochet. Liplap ist nach Langhanns, 1705, S. 166 und nach Barchewitz, Reisebeschreibung, 1730, S. 113, Reis mit Cocosmilch. (voor wie het niet heeft kunnen volgen: rijstebrij met santen). Bron: Quaestiunculae Historicae, Rot terdam, Augustus 1909. En daarin o- vergenomen uit: Zeitschrift des Ve reins für Volkskunde, Berlin, 18 (1908). MINDER SMAKELIJK (uit hetzelfde lied): Muskieten: Eine Art gifftige Mücken so meist des Nachts herum fliegen, und wenn die Menschen von ihnen gestochen werden, so gücket es; wenn nun die Menschen solches nicht ver tragen können und kratzen mit denen Fingers darüber, so fallen grosse Lö- cher in die Beine. F. v. d. BOSCH 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 5