Bungalow, villa of appartement aan de Spaanse sinaasappel- en citroenkust Denia-Groep? de Denia-Groep de Denia-Groep De Denia-Groep POEKOEL TEROES POT AURORA TRAVEL SERVICE B.V. niiiiiiHiiiiiiiiiiniiimiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiimm Ons reservefonds voor moeilijke da gen Tong-Tong wil geen subsidie. Het wil voortbestaan alleen als U dat wilt. Met uw steun poekoelen wij teroes I giro 6685 t.n.v. Ind. Tijdschrift Tong Tong. Hieronder laten wij, onder hartelijke dank zegging aan alle schenkers, de verant woording volgen van de giften die zijn binnengekomen voor het reservefonds voor Tong Tong over September 1977. A.A. 25,—; A. Burg 10,—; R. A. Bieri 10,—; L. de la Croix 10,—; R. S. v. Dalm-v. Loon 7,50; H Doornik 6,50; Mw. R. J. Dufour 50,—; C. Davidse 9,—; L. C. F. de Graaff 25,—; H. J. de Groot 15,—; G. H. Grutzen 6,Mw. H. J. Haccou 50,J. M. L. Haye 12,50; W. Hazenberg-Verbeet 10,C. Holzschuher von Harrla 14,Mw. E. Klijn 11,50; L. Kleevensz-Musch 10,J. B. Lo- veriks 10,—; R. Mariouw 20,—; A. Martens- Pieters 7,10; Mashita (Japan) 14,50; Mw. B. M. Naberman 20,N. D. Neijs 10, Th. L. Ongkiehong 20,—; Mej. A. H. Over- dijkink 10,Mw. M. Portier 10,J. A. R'oukens 11,50; Ing. M. G. Reinhardt 15, J. C. M. Stoffers 10,—; Mej. L. E. v. Simao 10,M. Sirag-Nobel 15,O. W. Strü- wer 5,50; H. M. Stam 12,55; J. Thomas- Scheers 5,75; T. M. 35,—; A. v. Velthoven- Grave 10,H. Witbols Feugen 16,50; J. G. Witte 30,J. A. Wasch 12,50; N. H. Wichers-Bleckmann 10,Mw. v.d. Wal 17ij. Willemsen-Sterckx 10,L. Weijn- schenk 15, Binnengekomen in September 1977 totaal 644,90 (Vervolg; "Bas Veth") hoe het bij de lezer overkomt. De titels daarvan zouden kunnen luiden: Met je ziel onder je arm. Van een dominee die burgemeester werd. Malle gevallen bij de B.P.M. De fuif en de contra-fuif. Ben je al bij de vrouw van je baas op visite geweest? Wij leefden in vrede naast elkaar, niet mèt elkaar. De blauwdruk van de officiële recep tie. En ook de vriendelijke Indische lezer, zou, naar ik aanneem, aan deze lijst Van alle mensen die niets te zeggen hebben, zijn zij die dat zwijgend doen verreweg de aan genaamste. Hans Krailsheimer nog enkele vermakelijke anecdotes kunnen toevoegen. Want al houden wij van Indië en vinden wij het een best land, daarom hoeven wij onze ogen niet te sluiten voor vreemde situaties, die zich daar zo goed als elders van tijd tot tijd voordeden. Aurora Travel Service b.v. kan, s als Indonesië-specialist bij uitstek, j uw droomreis tot werkelijkheid maken. Ontdek de sfeer en de charme van bestemmingen in het verre Oosten j als de Filippijnen, Hongkong, India, Japan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan of Thailand. i Ook voor bestemmingen in Amerika, j I Canada, Australië, of Nieuw Zeeland, kunt u bij ons terecht. Aurora Travel Service b.v. staat voor individuele vakantiereizen (geen| massatoerisme) zakenreizen een puur persoonlijke aanpak: j wij bespreken voor u plaatsen bij die luchtvaartmaatschappij die voor üw reis het meest in aanmerking komt (bijv. KLM, Garuda, Qartas, Singapore Airlines, Thai Airways, Lufthansa en Japan Airlines.) complete service (reisverzeke-f I ringen, hotelreserveringen, j visabemiddeling). Management: Ans Fanggidaej-Jongkind Wim Simon Kantooruren; (maandag t/m vrijdag 09.00-16.45 uur, zaterdags 09.00-12.00 uuri Clauskinderenweg 28 Amsterdam - Osdorp 1018 Tel. 020 - 19 93 77 19 93 96 iiiniiinmnmiriiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTiiniiiiiiiHtitiiiiininninniinitiiiiinini^ Betere en één uitgebreide solide informatie maar dan ook van A tot Z, verstrekt U Pr. Hendrikkade 20-21, Amsterdam. Telefoon 020 -24 41 25 25 85 73, Gebouw Mercurius, telex 14525 Vraag per omgaande onze 45 pagina's dikke kleurenbrochure vergelijk dan, en nu alvast een handdruk van uw serieuze partner aan de Costa Blanca: biedt U een SPECIALE ZATERDAG EN ZONDAGSERVICE van 10-14 uur. Pak nu de telefoon of schrijf! 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 10