Huize St. Lebuinus in Deventer S)e OoMkoek - De Zuid-Semepoe-streek BIJZONDERE BOEKEN Een van de mooiste en ruigste streken op het prachtige eiland Java is de Zuid- Semeroe-regio en de verkeersweg, die er doorheen loopt tussen Toeren en Pasirian. Deze verkeersweg, die zich slingert door oerwouden, langs diepe ravijnen en dichtbegroeide uitlopers van de vulkaan, de goenoeng Semeroe, is een briljant staaltje van wegenbouwkunde, dat overal respect afdwong. Voor een niet onbe langrijk deel was deze weg uitgehakt in oude lava-formaties. Aan de bergwanden langs de Zuid- Semeroe-weg groeit o.m. de Ketjoe- boengstruik, die zwaar vergiftig is en waarvan de bloemen een sterke, be dwelmende geur verspreiden. Ik heb in Kamp IV in Tjimahi, tijdens de oor logsjaren eens meegemaakt, dat een of andere Gijsje Goochem een partij tje daun Ketjoeboeng vond. Om de een of andere onverklaarbare reden zag hij dat voor eetbare groenten aan en dus kookte hij ze, waarna hij alles smakelijk op at. Nu, deze knaap hèèft het geweten en dat hij er het leven heeft afgebracht, mag werkelijk een wonder heten! Boven de oerwouden en berghellingen torende het diepblauwe silhouet van de Goenoeng Semeroe, de hoogste vulkaan van Java, 3676 m. boven de zeespiegel. (De eigenlijke naam van de vulkaan is Gunung Mahameru, wel ke deel uitmaakt van het Semeroe-ge- bergte, doch gemakshalve heeft men tot op heden deze vulkaan Goenoeng Semeroe genoemd.) Er zijn wel mensen geweest met een sportieve inslag, die de klim naar de top van de Semeroe gewaagd hebben. Enkelen zijn erin geslaagd de krater- wand te bereiken. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat men voor een dergelijke onder neming degelijk toegerust moet zijn (goede gezondheid, warme kleding, first-aid-kit, bergschoenen, enz., enz.) en een behoorlijke dosis doorzettings vermogen is zonder meer ook nood zakelijk! Sommige beklimmers van de Semeroe zijn aangevallen door reuzenwespen, in enkele gevallen met dodelijke af loop. Bij de plaatselijke bevolking heette het dan dat deze Semeroe-beklimmers de toorn hadden opgewekt van de God van de Semeroe. Ik heb eens in 1934 gelogeerd bij Opa en Oma van de Sant op hun rubber en koffie-onderneming Soember Mang- gis Kidoel op de Zuid-helling van de Semeroe. Ik zie nog Opa van de Sant 's morgens vroeg uitrijden op een van zijn Australische rijpaarden voor zijn dagelijkse ronde door de koffie- en rubbertuinen. Ook hier hing 's morgens vroeg altijd een ondefinieerbare heerlijk frisse geur uit de omringende oerwouden. Ondefinieerbaar, omdat deze geur niet is te vergelijken met de geuren in de bossen van bijvoorbeeld de Veluwe in de zomertijd. Hoewel Soember Manggis Kidoel ta melijk ver van de bewoonde wereld af lag, was de besaran van Opa en Oma van de Sant van veel gemakken voorzien, waarin toen al de moderne tijd voorzag. Er was bijvoorbeeld elec- trisch licht,opgewekt door een eigen aggregaat. Er was ook stromend water en in de badkamer stond een heuse badkuip. Het water uit de kranen had een rare gele kleur, hetgeen zijn oor zaak vond in bronnen van vulkanische oorsprong, waardoor dit water een hoog zwavelgehalte had. Opa van de Sant was een man, die men het beste kon vergelijken met de planter mijnheer Bosch, een figuur uit de Indische versie van het leesboekje "Ver van huis", en dan weten dege nen, die voor de oorlog in Indonesië op school dit leesboekje gehad heb ben meteen waar ik het over heb. Een wat gezette man in witte tropen-uit monstering en een tropenhelm op het hoofd. Maar in tegenstelling tot de genoemde mijnheer Bosch, had Ooa van de Sant geen snor, doch verder leek hij er erg veel op. Ook herinner ik me nog het factotum van Opa en Oma van de Sant, die luisterde naar de naam Warti. Van deze brave Indonesische weet ik nog goed, dat ze mij, als toen zesjarige, omringde met de bekende zorgzaam heid, vooral toen ze hoorde, dat ik enige tijd tevoren een keel-operatie had ondergaan in het ziekenhuis aan de Reiniersz-boulevard te Surabaya. Zij heeft me wat verwend, deze Warti! Kwam altijd iedere dag vragen, wat ik graag lustte en stopte me tussentijds van alles toe. A. POUTSMA PLANTEN KRUIDEN Sterren, mensen, kruiden - Mellie Uyldert 10, Plantenzielen - Mellie Uyldert 32,50 Kruiden en gezondheid - het grote standaardwerk van geneeskrachtige kruiden - Maurice Mességué 37,50 Kijk in de "TONG TONG" van 15 juni 1977. Denkt U erover om in de toekomst onze gast te worden? Neem dan eens schriftelijk of telefonisch contact op. Telefoon: kengetal 05700 abonneenummer 16305. 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 11