^LOater^ Huize "De Leeuwerik" KERSTKRANDJANG 1977 Nu, al oud, je lah je kripoet. Froeher, huilen. Grote vakantie. Allemaal naar Bantar- Peteh, boven Bogor. Heerlijk toeven was het daar. Drie weken lang, wan delen, baden, per deleman kanan kiri. Op een dag naar Tjiboerial, een bron met heerlijk koel water. Zelf kan ik niet zwemmen. Ik ben - nu nog - bang voor grote watervlakten, zelfs beekjes vind ik griezelig. Ik ging overal slechts pootje-baden. Laat me toch één keer heel leuk zijn en me overhalen met mooie woorden: ik leer je wel, enz. enz. "oké, niet te ver hè". "Neen, pak me maar". Ik greep van achteren zijn schouders en wij liepen eerst heel rustig, hoe langer hoe dieper, al dich ter bij de bron. De angst bekroop me bij het zien van dat donkere blauw- heldere water en ik sloeg mijn benen om zijn lichaam, m'n armen om zijn nek, waarschijnlijk te stevig van angst, dat hij naar adem snakte... bijna ketjekek en wij zakten hoe langer hoe dieper weg, ik gillend van angst. Ze haalden ons eruit en boven? Stom keken wij elkaar aan en toenhuilend vlogen wij elkaar om de hals, blij, dat er niets ergs was gebeurd. Een dag naar de Tjibodas! Ergens, dicht bij een sawah, met natuurlijke irrigatie, een kleine waterval, die schuimend neerviel, dronken wij in een warongkje koffie toebroek met pisang goreng, zó uit de pan, die heerlijke pisang kepok! Daarna wandelen. Een padiplantster nam me op, toen ik de houten ploeg bekeek met een enorme karbouw ervoor. Ze vroeg: "Non, ta- nam padi?" "Mohl", en ik rilde bij de gedachte aan dat water en bloedzui gers tussen m'n tenen. De man achter de ploeg nodigde: "Naek kerbo?" Ja, dat leek me wel en via het houten ONS "LENINGEN TARIEF" 7.000,t.o. 60 mnd. van 150, 8.000,t.o. 60 mnd. van 172, 9.000,t.o. 60 mnd. van 191, 10.000,t.o. 60 mnd. van 213, 15.000,t.o. 60 mnd. van 316, ADVIES ASSURANTIE FINANCIERING Ook 1e en 2e hypotheken rente al vanaf 7,5 en verzekeringen SERVIGEDIENST "RIETDIJK" Reinoutlaan 15 of antwoordnummer 14, Geldrop, tel. 040-86 84 26 een kleine waterval, die schuimend neerviel geval kwam ik wijdbeens boven op de karbouw. Een klikkend tonggeluid bracht het logge beest in beweging. En opeens kwam een angstgevoel op zetten; angst voor dat water onder mij, en naar boven kijkend, die kleine berg met z'n waterval, had ik het niet meer en viel languit op dat beest, me stevig vasthoudend. Hoe kén "Ada apa, non?" "Balik, balik". Hij keerde z'n ploeg en zette me badend van angstzweet aan land. Hij, gojang kepala; ik snotterend. Nu, daaraan denkend, door maar grinneken en met weemoed denk ik terug aan al die mooie plekjes in en om Bogor, met z'n Plantentuin en hertenkamp, waar ook zijn aangelegde meertjes waarin reuzen waterlelies, altijd bloeiend. Hoor je me zuchten P. JüCH-ARNOLD U heeft ons adres toch niet vergeten is een bejaardentehuis voor ge- repatrieerden. Het huis biedt een eigen sfeer en heeft mooie wan delgelegenheden. Ons adres is: Huize "De Leeuwerik", Badhuis laan 1, Laag Soeren. U kunt zich wenden tot Mej. C. Gribling, Directrice. Telefoon 08337-214. THAT'S IN A NAME Het bedenken van origineel klinkende namen is een trend van deze tijd. Eet huisjes, boetieks, winkeltjes, ze sprin gen er vaak uit door de geestig be dachte aanduidingen van de handel die ze drijven. Daarom vraag je je toch af, hoe ie mand er toe komt om zijn uitgeverij "Junk" te noemen en de boeken die hij op de markt brengt "Junk boekjes", ledereen is toch bekend met de meest voor de handliggende betekenis van het Engelse woord: rommel, rotzooi. Moet dat nou, denk ik als ik weer een lijst van de laatste (overigens heel aardige) Junk-uitgaven in handen krijg. Er is toch al genoeg rotzooi? Er bestaat overigens ook nog een boeken-antiquariaat "Junk", is dat niet een onderschatting van de koopwaar? En wat denkt u van "Peperbek"-boe- ken? Leuk bedoeld, maar het is of er iemand heel lelijk tegen je aan het doen is. Hou je peperbek maar (dicht)! ld. RECTIFICATIES I. De ondertekening van het artikel "Het huis naast de Djogodolok" in T.T. no. 6, pag. 12, moet zijn: Greet Gau- dreau in plaats van Gaudreah. II. De inzendster van de foto van de vruchtenverkoper in de rubriek "Weer zien met Indonesië" (T.T. no. 6, pag. 5) is Mevrouw R. van Haasen-Tjiong. Denkt U aan de Kerstkrandjang Ook dit jaar doen wij weer een beroep op U om de kerstkrandjang ten be hoeve van onze landgenoten en vrien den in Indonesië, die het moeilijk heb ben, te vullen. Als U vanaf heden elk bedrag wat u naar onze toko, boekhan del of abonnementen-administratie o- ver maakt, net als vorig jaar afrondt naar boven, of tenminste 1,toe voegt aan het te betalen bedrag (méér mag natuurlijk!) dan komen we heel ver. En als U niet gireert, U weet waar onze Bruine Bussen in de winkel staan. Kerstkrandjang 1977 giro 6685, Tong Tong, Den Haag. RECHTSTREEKS VANAF AMSTERDAM NAAR JAKARTA/MEDAN RETOUR V.A1.750,— TICKETS 1 JAAR GELDIG. Inlichtingen bij: ORIENT TRAVEL B.V. Singel 512 - Amsterdam - Tel. 020-23 74 84 (4 lijnen) - Telex 15275 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 13