JEUGDJAREN (XXII) TOKO MAS INDONESIA (Nahasa BV.) THEEDRINKEN Herinneringen aan een gouden jeugd Op het erf terzijde van de pasanggra- han op Purba Seribu dronken we 's middags thee. Ik heb in m'n leven heel veel moois gezien, maar het uitzicht dat we daar hadden, tussen wuivende pisangbomen doorkijkend via de groe ne hellingen met gele bloemen be zaaid en met hier en daar naar 't leek een nonchalant weggeworpen rots blok, tot aan - helemaal beneden - 't intens blauwe Tobameer. Die witte strook strand, het felrood geverfde dak van een huisje omgeven door wat klapperbomen en op de donker-be- boste hellingen aan de overkant de stukken roodachtige en grijze kale rots, waar de rijweg was uitgehouwen; het staat nog steeds precies zó op m'n netvlies afgedrukt; ik hoef er zelfs m'n ogen niet voor te sluiten, of naar de schilderijen te kijken die mijn va der - hogelijk geïnspireerd - daar in de kortst mogelijke tijd tot stand bracht. Er is er één van een zonsondergang, waarvoor hij alles van te voren had klaargezet, zó snel moest dat in z'n werk gaan. In de toch al korte sche mering werden in zeer korte opeen volging de meest wonderbaarlijke kleuren tegen de W. kim geprojek- teerd.. Eerst waren de contouren van het eiland Samosir nog net te zien om al gauw in een inktzwarte duister nis ten onder te gaan, maar van wat er aan goudgeel, paars, groen, alle nuances van blauw en roze op dit palet werden gegooid zeiden we al tijd; "Als 't op een ansicht stond zou iedereen denken dat 't "aangedikt" was". Maarwij zaten thee te drinken, ja, en bij thee horen koekjes, nietwaar, vooral als men als kok had onze ge trouwe Go A Sin, die alles kon, koken en bakken en zo vreselijk lekker dat ik vrees, dat zijn kookkunst er debet aan is, dat ik vaak "Hollands welva ren" genoemd werd, waar ik een do delijke hekel aan had. Go kwam dus met de gebruikelijke stopfles met koekjes en wij kregen ieder ons deel. Net wilden we opstaan om te gaan spelen, toen er een heel zielig schar- minkeltje van een hond kwam aan lopen; zeker op de geur van het ge bak afgekomen, 't Was een lief diertje, we haalden het aan, speelden ermee en gaven ook hem wat wij vonden dat hem toekwam. Mijn moeder liet 't oogluikend toe, ge roerd door de spillebeentjes en 't los se velletje om dat kleine lichaampje. En wij waren de koning te rijk met ons nieuw speelkameraadje dat er na kor te tijd zienderogen beter begon uit te zien; z'n buikje werd rolrond, z'n huid glansde en hij had kennelijk weer plezier in z'n leventje. Elke middag zat hij op post naast de theetafel en werd dan door ons allen gevoerd. Na verloop van enige tijd echter moesten we constateren, dat hij ons in de steek had gelaten. Eén dag, twee da gen, drie dagenwe waren er ter neergeslagen van, tot onze kok vroeg of hij even mocht "bitjara" met me vrouw en haar vertelde, dat hij een dag of wat geleden had gemerkt dat de kebon van de passanggrahan een vreemde man uit de kampong had ontvangen en dat er veel gepraat was en tenslotte met geld gerinkeld en nu dacht hij maar zo, dat 't hondje was verkwanseld. Mama was hevig ver ontwaardigd en mijn zus en ik lieten heel wat tranen om 't verlies, maar ik heb pas veel later begrepen waar 't om ging! Het was immers zó, dat de bevolking daar en in die tijd - het be gin der twintiger jaren - een mals hon dekluifje nog best kon appreciëren! Men kan daar het zijne over denken, een feit is dat we toch genoeg mensen kennen, die in deze "verlichte" (wie lacht daar?) tijd hetzelfde doen met hun vetgemeste kippen, eenden,, ko nijnen en wat dies meer zij! Toch was mama heel standvastig toen ze - zonder mankeren en zonder acht te slaan op ons geweeklaag, na een dag of tien wéér een zielig, arm en broodmager hondje dat onze thee kwam opluisteren onmiddellijk liet ver wijderen door Toekang Kebon die 't diertje zélf moest terugbrengen "met de complimenten". Niettegenstaande deze, in onze ogen misschien wat bizarre smaak, waren er al heel wat van de bevolking in deze streek gekerstend door de zen deling, een opgewekte man met lange baard. Hoe hij dat gedaan kreeg, snapten mijn ouders nooit goed. Hij wijdde daar ook nooit veel over uit, wel liet hij doorschemeren dat hij een soort systeem had. Het moet wel met veel kunst- en vliegwerk, met beloften en misschien zelfs met een enkele be dreiging daar tussendoor, gegaan zijn. Hij zei dan dat als hij sloeg (niet vaak, maar wél eens als de lui, die Christe nen waren geworden zich nog weer eens vergrepen hadden aan zo'n vier- voetertje, en deze dingen kwamen heel snel aan het daglicht) hij dat met z'n linkerhand deed, omdat dat meer "van harte'" ging. - Een goede kant van z'n paedagogisch kunnen was in ieder ge val het bevorderen van de kerkzang; wij lagen 's Zondags altijd met z'n drietjes op een enorme afgeplatte rots in de zon en zagen van daaruit het kerkje - een heel eigenwijs klein ge bouwtje met een rieten puntdak en een heuse kerkklok - en hoorden de gemeente zingen. Ik herinner me nog zó goed wat een heerlijk gevoel van vrede dat gaf: dat bakken op die steen in de natuur en het werkelijke prach tige sonore geluid van dat zingen; ik voelde me daarna opgeheven, als een goede engel, een heel klein beetje heilig misschienEn is het niet geweldig, dat zulke dingen bestaan, dat mensen, hetzij misschien onbe wust, hun medemens zoveel moois kunnen meegeven. H.v.N.-L. Indonesisch Juweliersbedrijf Diamantair JUWELEN 22 KARAAT GOUD GEZETTE BRILJANTEN Ringen: markiesringen, 13, 18, 20, 26 briljanten. Elisabeth model 23 bril janten. Slagringen rozet, rijringen, fantasie etc. Armbanden Stijve armbanden met een, twee, drie rijen briljanten, ster model, rozet model, slangarmbanden etc. (ook verkrijgb. schakel model). Markieshangers: Druiventros, ati, wadjik, peer, rozet etc. Markiesoorknoppen: eensteen tjengkeh model, ster model, rozet etc. NIEUW: 22 KARAAT EN 24 KARAAT GOUDEN SIERADEN Ringen: Kronchongringen,trouwringen, ringen met echt robijn, saffier, jade (giok), smaragd en CATS EYË. Verkrijgbaar losse stenen, biduri pandan. Halsketting kalung model padi, terate, bidji ketimun klassiek, blokjes etc. Hangers mainan met edelstenen, grote ronde hanger met Chinese letter, ati, anker munt (ringgit mas), Kruis Kuku matjan vishangers etc. Oorknoppen met of zonder steen, tjengkeh, kriool, Shanghai clips peppers etc. Armbanden grote brede Srikit, rantal, plintiran, muntarmbanden, kronchong, tractor armbanden, slangarmbanden etc. DOOR EIGEN IMPORT EN FABRIKAAT: 30-40% LAGERE PRIJZEN Amsterdam Oud Zuid - Albert Cuypstraat 142 - Telefoon 020 -71 87 28 J. C. v. Oostzanenlaan 20 - HEEMSTEDE - Telefoon 023 -28 48 32 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 15