fonij f ouTj BIJ DE VOORPLAAT Kentongan uwelieróbedrijl 't Carillon Wat is dit nou eigenlijk? Een tong-tong-toko of meer een toko tong-tong? Wie het weet mag het zeggen. In elk geval is het een plaatje dat zelfs de meeste Indonesiërs "Eehhh?" doet zeggen! Omdat dit zelfs voor hen iets "nieuws" is! Echt waar, deze plaat schoot ik ongeveer een maand of twee geleden en ik heb deze foto al aan tientallen vrienden en kennissen laten zien. Vooral aan Jogyanezen. Maar behalve dat geen enkele Jogyanees weet waar ik deze plaat (in hun eigen stad notabene!) schoot, weet geen enkele Indonesiër dat er tong-tong-specialisten zijn. Ik. bedoel man netjes die hun living maken door het uithakken van deze "klankkastjes"! Tot nu toe dacht werkelijk iedereen dat zoiets gemaakt werd door de plaatselijke toekang kajoe die iets extra's deed voor zijn community. Maar dit kereltje verdiende er echt zijn nasi mee! Toen ik dit winkeltje tegen kwam vroeg ik meteen of de maker thuis was. Helaas, helaas was hij niet thuis en kon ik hem geen interview afnemen. En om nu zomaar iemand anders van zijn familie erop te zettenneen! Dan liever een eenvoudig stilleventje! O ja, ook nog even dit. Als je tegen de Indonesiër "tong-tong" zegt, kijkt hij je niet begrijpend aan. Dus ga je het even omschrijven, waarna hij altijd lachend zegt: "O, bedoelt natuurlijk een kentongan!" Ik vraag me eigenlijk af of tong-tong nu een soort van ver-Holland-sing van dat apparaat is. Of is dit voor-oorlogs pasarmaleis? En is kentongan het nieuwer wetse Bahasa Indonesia? Wie weet het?! ROGIER TONG-TONG IN DE VOLKSMOND Weet u misschien wat een Frak-Frak is? Onbekend? Ik weet het ook niet, woord bestaat niet eens. Ik wou u alleen een indruk geven van de onbe kende klank die "Tong-Tong" voor de Nederlander die nooit in Indië of In donesië heeft gewoond, moet hebben. In onze langdurige TT-loopbaan heb ben Tjalie noch ik, ooit iemand - een totok van hier - ontmoet, die wist wat een tong-tong was. Vraagt u het de eerste de beste Nederlander op straat, hij zal het niet weten. Zo ging het meestal over de telefoon. Tjalie: "U spreekt met Tong-Tong". "Hóé zegt u?" Tjalie: "Met Tong-Tong, publiciteit- en handelmaatschappij, tijdschrift Tong- Tong, wie wilt u hebben?" Dan altijd weer de vraag: wat bete kent het woord eiaenlijk, is het zo maar een naam? Uitleg: een alarm apparaat van hout, stok, dessa, Indo nesië, gevaar, brand, waarschuwing, mensen bij elkaar roepen, etc. etc. Altijd hetzelfde. "Eigenaardig", zegt de vrager dan meestal, "nooit van gehoord!" "Waar om eigenaardig", zegt Tjalie dan een beetje djèngkèl, "jullie weten hier in Holland zo weinig van Indonesië. Een tam-tam vindt u toch ook niet eigen aardig? "Neen, maar had u dat dan eerder gezegd! Een tong-tong is dus een soort tam-tam?" "Ongeveer". Ik geef u te raden, wat op de brief aan ons, als bevestiging van dit tele foongesprek, als adres stond: Firma Tam-Tam. Dat is altijd nog heilig vr geleken bij wat we vroeger geregeld in onze brievenbus kregen: brieven bestemd voor "Tum-Tum" en dat is, mocht u het niet weten, een porno blaadje. Voor de curiositeit heb ik alle naams verbasteringen die Tong-Tong in de loop der jaren heeft gekregen, opge tekend. De vindingrijkheid van de schrijvers blijkt verbijsterend. Wat denkt u van: Firma Fong-Fong, Kong- Kong, LON-TONG (de meest zinvolle naam uit de collectie!) Won-Tong (bij na goed, wonton betekent pangsit) King-Kong, Dom-dom, (wie?) Ding- Dong, Ton-Ton, Tin-Tin (als er Rin voor gestaan had waren we blaffend heengesneld!) De indrukwekkendste adressering vond ik nog "Restaurant bedrijf Tong". Indrukwekkend, omdat ze aan dit restaurantbedrijf toch maar een paar boeken bestelden en bij welk restaurant, vraag ik u, verkopen ze boeken! De laatste jaren was vooral Tjalie het uitleggen wat het woord betekende, goed beu. Als men hem door de tele foon vroeg Tong-Tong te spellen dan zei hij: "Ach mijnheer, gewoon dat ding dat u in uw mond heeft, en dan tweemaal f" Om dit alles kunt u misschien wel lachen, wij deden het ook. Weet u waar we de laatste jaren nooit om lachten? Als de stem door de telefoon vroeg: "Met Tong-Tong? De Pasar Malam toch?" Dan maar liever ding- dong, kong-kong en ringedingdcng TONG-TONG 15 NOVEMBER WORDT EEN "WEERZIEN MET INDONESIË"-NUMMER De overvloed van goede kopij en prachtige foto's van diverse lezers over hun laatste reis naar Indonesië, brengt ons in de ver leiding, eens een heel nummer te wijden aan "Weerzien met Indonesië". Dat doen we op 15 november. Mocht u nog iets bij zonders hebben, verhaaltje of plaatje, direct opsturen naar ons! Tel. 070 - 45 11 45 Thomsonlaan 108 Den Haag Fabrikant van alle Indische sieraden in 22 en 24 karaats goud. Markiesringen Zware halskettingen Schakelarmbanden Slangenarmbanden Slangenringen Krintjing armbanden Briljanten ringen Briljanten oorknoppen Kabaja Spelden Trouwringen Sebelah rotan armbanden DOOR ONS FIJNE HANDWERK BRENGEN WIJ DE MOOISTE COLLECTIE VAN NEDERLAND. ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 22e IAARG. No. 7 Opgericht en geleid door TJALIE ROBINSON (1911-1974) Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong Den Haag - Tel. 070 - 54 55 00/54 55 01 - Post giro 6685 of A.B.N. Den Haag Rek. No. 51.56.15.730. Uitgave: Publ. en Handel MIJ Tong Tong B.V. Directie: L. Ducelle Administratie: Th. M. A. Scheulderman Redactie: J. H. Ritman, L. Ducelle. Eindredactie en opmaak: Ch. J. A. Manders, L. M. Boon. Vaste medewerkers: Dr. H. J. de Graaf, Rogier, Poirrié, Mevr. Marsman, G. H. Bartman. Verschijnt de 1ste en de 15e van iedere maand. Prijs per nummer f 2,35. Abt. Nederl. (en E.E.G.- landen behalve Engeland) kwart, f 12,50; halfj. f 25,—. jaar f 48,50. Abt. Europa: jaar f 48,50. Buiten Europa: jaar f 56,50. LUCHTPOST: Abt. (per jaar en per luchtpost); Australië en Nw. Zeeland f 96,50; Indonesië f 80,50; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 80,50; Canada en Ver. Staten f 68,50; Maleisië, Singapore en India 80,50; Suriname en Antillen 68,50. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN Directie en redactie behouden zich het recht voor om grondige redenen aanvragen voor abonnemen ten te weigeren, of deze te beeindigen. Hierover zal de betrokkene altijd van te voren in kennis worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor copy te weigeren dan wel te bekorten of te wijzigen met toestemming van de inzender. Over genomen be slissingen zal niet in details worden gecorrespon deerd. Het correspondentie- en betalingsadres voor Ame rika is Mrs. R. Cohen-Top, 13740 Avion Drive, La Mirada, California 90638.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 2