22 daagse Rondreis door Sumatra - Atjeh - Singapore WIE WAT WAAR WANNEER KIMM Indische spekkoek Reissom f 3985,logies/ontbijt Reisbureau KNAC Pullman De Heer K. B. A. Blom Deze rubriek dient UITSLUITEND voor: Opsporing of informatie over personen. Bekendmaking van bijeenkomsten, reünies en alle NIET- COMMERCIËLE gebeurtenissen. Inlichtingen over diverse onderwerpen. Gratis aanbiedingen niet tegen geld of anderzins. Alle oproepen onder deze rubriek met duidelijke opgave van naam en adres. Voor abonnées en niet-abonnées geldt het tarief f 5,per oproep/aanvraag. REDACTIE TONG TONG. EXTRA BEWIJSNUMMERS UITSLUITEND TEGEN BETALING I Wie kan mij de adressen geven van de dames Elvire van Bebber, Lien van Mourik, Emmy Teerlink, Corry Barthelemy; mijn klasgenoten op Kweekschool en Hoofdactecursus in Batavia 1929-1934? Graag bericht aan Mw. C. M. Winkelman (Noes), Biothof 15 hs., Amsterdam. Tel. 020-94 10 31. Gezocht wordt het adres van dhr. Rudy Agerbeek, ex-Ned. Nw. Guinea, eerst te Biak, later in Hollandia. Was werkzaam bij Nigimy. Inl.Mw. Corry Loh-Tan, (indertijd ook in Biak, nu in Singapore) 14 Peach Garden, Singa pore 15. Wie kan mij inlichtingen of adres ge ven van: Jeane, Nono en Ollie, kinde ren van Fien Visser en Simon Karepu (Commissaris van Politie te Medan). Afkomstig van Klaten. Inl.: A. G. Smith, Gulicksestraat 45, Sittard. Telefoon 04490 - 1 66 07. Wie kan mij het adres geven van de Firma Tiedeman en van Kerchem in Nederland? Mw. M. Ulveling, Bijvang 23, Breda. Wie kan mij inlichtingen of adres geven over Eddie Ungerer en Hr. Titaly, laat stelijk gewoond hebbende resp. Mam pang en Kebon Sirih in Jakarta om streeks 1949-1950. Inl.: J. Keijser Westeinde 32, Zevenaar. 6904 AE. Nanneke Willemse, kweekschool 1930- 1933 Zusters Ursulinen, Celakat 55, Malang. Wie kan haar klasgenoten inlichtingen over Nanneke geven? Graag bellen of schrijven naar Willy Hazenberg-Verbeet, Weilustlaan 33, Breda. Tel. 076-81 17 38. Adres gevraagd v/d Heer Chris Blon- deel Timmermans. Vóór de oorlog wo nende in Djakarta tijdens de oorlog in Bandoeng. Brieven te richten aan: mevr. A. Hagenaar-Laan V/D Vrijheid 80, Groningen, Tel. 050-25 45 65. Mevr. Anna Catharina Henriëtte Stef- fen en haar dochter Mary Steffen, momenteel verblijvend in een bejaar dentehuis v.h. Leger des Heils te Ban dung, zoeken contact met Mevr. Karo- line de Young (Jong?)-Steffen en een neef Nico Huiskens. Dit contact is erg belangrijk voor hen. Inl.: naar Mevr. E. ten Cate-Munns, Tuinstr. 41, De Bilt. tel. 030- 76 31 10. Wie weet 't adres van dhr. Jef Bronck- horst, wonende te Semarang Djangli 51? Is vermoedelijk naar Nw. Guinea gegaan. Gaarne kontakt op te nemen met M. G. Hofstede, Heyermansstraat 218 te Spijkenisse. Tel. 01880 - 1 84 14. FUIF VOOR MALANGERS Wie Malanger is en van fuiven houdt: 18 November wordt in de zaal van S.V. Den Haag in het Zuiderpark om 8 uur 's avonds een gezellige dansavond gehouden. Speciaal voor oud Malan- gers natuurlijk, maar u weet wel, vrien den van Malangers altijd welkom. Wel van te voren plaatskaarten bestellen. Bij J. Kooymans, van Benthuizenlaan 10, Voorburg, telefoon 070-86 86 01 of direct 10,gireren naar D. Soe- kias, Houtenberg 5, Zoetermeer, giro 403827. UIT FROEHERE TIJDEN (Petjo) Si Pang hij is al erh lang ferlief op Deetje maar hij mah noh niet soenen en frijen omdat hij heef fadernja noh niet hefraah frije omgang. Deetje sij seh elke keer als hij wil soen, hij moet eerst met chaar fader praten, dan hij mah pas soenen, maar Pang hij durf niet omdat fadernja fan Deetje snornja hroot. Tot op een dah'Deetje seh sij heef al met de oude heer een afspraak he- maak foor si Pang, en Pang moet komen sondah om twee ier semiddahs. Saterdahnja hij ken al niet meer sla pen fan de senewen en sondah hij haat sonder eten naar chuisnja fan Deetje. Sijn chanden bibberen en sijn choof haat gèdèk-gedèk fan de sene wen. Hij deng: "Wah, ik choop maar straks mijn choof haat niet gèdèk- gèdèk als fadernja fraah of ik wil trou wen met sijn dochter, anders alles loepoet. Toen hij kom aan bij chuisnja fan Deetje hij moet meteen door naar studeerkamer fan de fader. Eerst hij klop beleef en toen hij doet deurnja pas open. Fadernja hij sit achter een hrote schrijftafel en hij seh: "Zo, jon ge man, jij komt om de hand van mijn dochter vragen?" Fan de senewen Pang hij seh: "Nee nir, niet alleen chandnja, als ken de hele dochter!" TEEHAHA Stort 15,op giro 158225 en U ontvangt een spekkoek van ca. 500 gram, in speciale ver pakking, franco thuis. "KIMM", Joh. Verhulststraat 98, Amsterdam-Z. Tel. 020-72 84 61 onder auspiciën van de Stichting Peutjut-fonds. begeleid door de Heer K. B. A. Blom. Majoor K.N.I.L. b.d. Deze UNIEKE reis, waarbij het accent ligt op een bezoek aan Atjeh op Sumatra, één der mooiste en onbedorven gebieden van Indonesië, waar het toerisme nog niet is doorgedrongen. Vanuit Banda Atjeh wordt een 2-daagse excursie naar Sabang gemaakt. Verdere hoogtepunten: Bezoek aan Medan, Tobameer, Padang, Bukittinggi en Singapore. De mogelijk heid bestaat van Padang naar Jakarta te vliegen i.p.v. naar Singapore, voor eventueel familiebezoek. Terugvlucht van Jakarta 45 dagen na vertrek uit Nederland. Aanvraag reisbrochure en inlichtingen bij: Sophialaan 4 of Ocarinalaan 152 Den Haag, teelefoon 070-46 92 80 Rijswijk Z.H. Antwoordnummer 317, Den Haag telefoon 070-93-27 27 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 9